คลังเก็บป้ายกำกับ: Thailand

การค้าเพื่อประชาธิปไตยในเอเชียอาคเนย์ 2


Trade for democracy in South-East Asia

Trade for democracy in South-East Asia

4
His comments were partly echoed by French EPP MEP Franck Proust, the trade committee’s rapporteur on Thailand, who said: “We know about the problems in Thailand and they are unacceptable.” He said future EU trade deals should be conditional upon a third country, such as Thailand, being able to demonstrate that it upholds human rights and freedoms, so-called “conditionality”.
– eureporter

ฟรังก์ ปรุสต์ ส.ส.ยุโรป ผู้ตรวจการณ์ด้านการค้าของอียู ซึ่งติดตามสถานการณ์ของประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาต่างๆในไทยเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ การทำข้อตกลงการค้าของอียูในอนาคตกับประเทศต่างๆ อย่างเช่น ไทย ควรตั้งเงื่อนไขในเรื่องเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนด้วย
– voicetv

🙏🐸😍🎀❤️💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-7s

Thailand, European Commission, คณะกรรมาธิการยุโรป

อ่านเพิ่มเติม