คลังเก็บป้ายกำกับ: เธอยกฉันขึ้น

You Raise Me Up

You Raise Me Up เธอยกฉันขึ้น


hope1


เธอยกฉันขึ้น เพื่อให้ฉันได้ยืนอยู่บนภูเขา
เธอยกฉันขึ้น เพื่อให้ฉันฝ่าพายุในทะเล
ฉันเข้มแข็ง เมื่อฉันอยู่บนบ่าของเธอ
เธอยกฉันให้สูงขึ้น มากกว่าที่ฉันเป็น

ดร.เสรี พงศ์พิศ
Tuesday, 12 September 2006

http://wp.me/p3uK8h-22
You Raise Me Up, เธอยกฉันขึ้น
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา