คลังเก็บป้ายกำกับ: อธิษฐานจิต

อธิษฐานจิต-พระคริสต์เป็นความสว่าง Winida Music


อธิษฐานจิต - พระคริสต์เป็นความสว่าง(Winida Music)

อธิษฐานจิต-พระคริสต์เป็นความสว่าง Winida Music

สูดสายลม ดมพระพาย ปลายจมูก
ผ่านน้ำมูก คลุกน้ำใส ล้นใจข้าฯ
ผ่านลำคอ ท่อหายใจ ไหล ช้า ช้า
หล่อชีวา เลี้ยงชีวัน นิรันดร์กาล

http://goo.gl/NDTsq7
อธิษฐานจิต, พระคริสต์, Winida Music
อ่านเพิ่มเติม