คลังเก็บป้ายกำกับ: รูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

เนชั่นสุดสัปดาห์ NationWeekend 24 พฤศจิกายน 2016 · เนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับล่าสุด (25 พ.ย.59)....'สมเด็จฯ รูปสุดท้าย ในรัชกาลที่ 9'

‘ปราชญ์แห่งธรรม’ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9


เรื่องจากปก

“เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา คณะศิษยานุศิษย์ ที่ท่านเจ้าคุณฯ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ชั้นรองสมเด็จ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2547

“ที่กล่าวว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะพวกเราทราบดีว่า การเลื่อนสมณศักดิ์ในกรณีอย่างท่านเจ้าคุณฯ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย เพราะท่านไม่ได้ทำงานบริหาร และเนื่องจากสุขภาพไม่อำนวย ท่านไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรมกับทางคณะสงฆ์มากนัก แต่เมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา และท่านเจ้าคุณฯ เห็นว่าท่านสามารถทำอะไรได้เพื่อคลี่คลายปัญหานั้น ท่านจะเป็นผู้ลงมือกระทำก่อน โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาร้องขอ” ศิษย์คนหนึ่ง กราบนมัสการถามท่านว่า ถ้าท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์อีกครั้ง ก็จะเป็นสมเด็จแล้ว พวกเราจะพูดกับท่านอย่างไรดี เพราะเมื่อเป็นสมเด็จ จะมีคำเรียกนำหน้าท่านใหม่ว่า ‘ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ’ และพวกเราก็อาจจะไม่คุ้นเคย

ท่านตอบว่า “ ยังหรอก อีกนาน … เคยยังไงก็ยังงั้น ก็เรียกเหมือนเดิมนั่นแหละ “

( จากหนังสือ วิถีแห่งปราชญ์ ปฏิปทา จริยวัตร ขอ งพระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต ) เรียบเรียงโดย พนิตา อังจันทร์ เพ็ญ ตอนที่ 65 เลื่อนสมณศักดิ์ หน้า 181 , 183 )

http://wp.me/p3uK8h-3CE
ปราชญ์แห่งธรรม, สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, รูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9, ประยุทธ์ ปยุตฺโต
อ่านเพิ่มเติม