คลังเก็บป้ายกำกับ: พุท_ธะ

'พุทธะอิสระ' ท้า 'ท่านเจ้าคุณ' วัดดัง รีบนัดม็อบพระเคลือนไหว

พุท_ธะ หัวกรวย


ท่านแกว่งปาก ถึงใคร อ้าย พุท_ธะ
สันดานหยาบบาปนะจ๊ะพระหัวกล้วย
ปากระราน สันดานห_า พระหัวกรวย
แ ก๊ ง ไอ้ ตู่ …หั ว ค ร ว ย …ค ม ช .

อาเมน

samunchon
25 March 2016

http://wp.me/p7cLjG-72
พุทธะอิสระ, พุท_ธะ, หัวกรวย, สันดานหยาบ, ทะยานอยาก, หลงงมงาย, ใฝ่ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา