คลังเก็บป้ายกำกับ: ปาน ธนพร แวกประยูร

เพลงพุทธคุณ-ปาน ธนพร แวกประยูร

เพลงพุทธคุณ-ปาน ธนพร แวกประยูร


แบกรับกรรมเพียงพอ แค่ชาตินี้
ได้จบที เพราะมีเส้นทางไว้
ให้ได้ โพล่งพลัน สู่การรับรู้ใหม่

พระผู้จอมธรรม ตถาคตพระองค์นั้น…

http://wp.me/p3uK8h-3q
เพลงพุทธคุณ, ปาน ธนพร แวกประยูร
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา