คลังเก็บป้ายกำกับ: จะเป็นดั่งแสง

จะเป็นดั่งแสง Grace Collection A - Lincy Fung Boon-Itt

จะเป็นดั่งแสง Grace Collection A – Lincy Fung Boon-Itt


ประกาศความรักที่พระเยซูให้มา
จะหวังและคอยพึ่งพา กำลังที่มาจากเบื้องบน
จะคอยเป็นแสง สะท้อนเรื่องราวความจริง
ว่าพระองค์ เป็นทุกสิ่งเป็นความหวังของเรา

[ว่าพระองค์ เป็นทุกๆสิ่งเป็นความหวังของเรา]*

http://wp.me/p3uK8h-3b0
จะเป็นดั่งแสง, ลินซี่ ฟุง, บุญอิต, Lincy Fung, Boon-Itt, Grace Music, เพลงคริสเตียนไทย
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา