คลังเก็บป้ายกำกับ: กวีการเมือง

คนคนนี้แหละคน _ เจ้าข้าฯก็แค่คน


คนคนนี้แหละคน _ เจ้าข้าฯก็แค่คน
ถึงเจ้าก็เถอะเจ้า..ข้าฯไม่เข้าเฝ้าหมอบคลาน..ร.5 พระราชทาน..ทรงเลิกทาสให้เป็นไทย

เจ้าข้าฯก็แค่คน

ถึงเจ้าก็เถอะเจ้า
ข้าฯไม่เข้าเฝ้าหมอบคลาน
ร.5 พระราชทาน
ทรงเลิกทาสให้เป็นไทย

http://goo.gl/4Z7NWe
กวีการเมือง
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา
สอระยำ

สอระยำตอตู่ คู่ปอเปรม
เคลมบ้านเมือง เรืองอำนาจ
ลอลิ้ม เลิกกู้ชาติ
ทอเทือกทาส พึ่งพระธรรม

มอแม้ว ดูไบดู
ปอปูสู้ สุดลึกล้ำ
สอสอ สอระยำ
ระยำหนอ สอนอชอ.

samunchon khonsamun
สามัญชน 13 มกราคม 2558
🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p3uK8h-KY

#กวีการเมือง ,สอนอชอ, สอระยำ
อ่านเพิ่มเติม

@samunchon weibo.com

อารมณ์ค้าง 2


ไม่สวัสดี ไม่ปีใหม่
นั่งหนาวไข่ ใจหนาวสุด
เดือน ปี ผ่าน กาลเวลาชำรุด
ขุดซากลึกสุด “โค่นประยุทธ์ หยุดป๋าเปรม”

http://wp.me/p3uK8h-Pw
กวีการเมือง, อารมณ์ค้าง
http://goo.gl/9tztsK
อ่านเพิ่มเติม