คลังเก็บหมวดหมู่: Khonsamun

หมอแอร์ – ประเทศไทย ตำรวจหญิง นี่เป็น ต้นกล้า 泰国 女警 ,很 萌

หมอแอร์-ประเทศไทย ตำรวจหญิง นี่เป็น ต้นกล้า 泰国 女警 ,很 萌


หมอแอร์ - ประเทศไทย ตำรวจหญิง นี่เป็น ต้นกล้า Thailand  Policewoman  , It is  Sprout
หมอแอร์-ประเทศไทย ตำรวจหญิง นี่เป็น ต้นกล้า 泰国 女警 ,很 萌

หมอแอร์

ประเทศไทย
ตำรวจหญิง
นี่เป็น
ต้นกล้า

泰国
女警
,很

Thailand
Policewoman
, It is
Sprout

http://goo.gl/KGD3WW
ตำรวจหญิง, หมอแอร์, ตำรวจหญิง นี่เป็น ต้นกล้า, 泰国 女警 ,很 萌
อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

คติพจน์ Motto – Samunchon Khonsamun สามัญชน


คติพจน์ Motto - Samunchon Khonsamun สามัญชน
คติพจน์ Motto – Samunchon Khonsamun สามัญชน

“…แลซึ้ง…ซึ่งสำเนียง
รู้สึกเสียง ลึกภายใน…
สู่รู ทวารไหล
รินสู่ไต ตับซับซึม”

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/Dbppuf

คติพจน์ Motto

Samunchon Khonsamun สามัญชน

“…รู้สึก…แลลึกซึ้ง
ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน…
ซึมซับ สู่ตับไต
ไหลรินสู่ รูทวาร”

“สำเนียง เสียงภายใน
ไหลรินสู่ รูทวาร…
ซึ่งแลลึก รู้สึกซ่าน
ซึ้งซึมซับ สู่ตับไต”

“…แลซึ้ง…ซึ่งสำเนียง
รู้สึกเสียง ลึกภายใน…
สู่รู ทวารไหล
รินสู่ไต ตับซับซึม”

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 1 กันยายน ’57
http://goo.gl/Dbppuf

instagram
websta.me

บทกวีการเมือง, Khonsamun, Motto, Samunchon, คติพจน์, สามัญชน
คติพจน์ Motto – Samunchon Khonsamun สามัญชน – pagepeeker

Samunchon Khonsamun สามัญชน


Samunchon Khonsamun สามัญชน
Except for These Chains – ยกเว้นสำหรับโซ่เหล่านี้ – Artist/Photographer: Pacific Press

Samunchon Khonsamun

สามัญชน

สามัญชน คนสามัญ มี มือ ไม้
คนสามัญ คันมือใคร่ ได้ขีดเขียน
สามัญชน คนคันมือ คอยติเตียน
คือบทเรียน เขียนตำนาน คนคันมือ

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 7-04-2556
http://goo.gl/xIzsy1

เครดิตภาพ : goodsalt

Except for These Chains

http://s4.jcg.co/frame/pppas0579.jpg
http://657824807.r.cdn77.net/frame/pppas0579.jpg