badzine - BY DON HEARN – APRIL 16, 2017 . Thailand’s Puavaranukroh/Taerattanachai made the Singapore Open their first Superseries final appearance.

เดชาพล-ทรัพย์สิรี vs Kian Meng TAN [8] Pei Jing LAI [MAS] OUE Singapore Open 2017


๑๗
เ ด ช า พ ล ท รั พ ย์ สิ รี
คู่ ป ฐ พี ศ รี ไ ส ว
ดั ส ก ร ก ร ะ เ ด็ น ไ ก ล
มาชิงชัย หมาย ชิงแชมป์

สามัญชน
๑๕ เมษายน ๒๕๖๐
😘❤️🙏 🐸🐔🍀🌀
http://wp.me/p3uK8h-5GC

บาส เดชาพล, เดชาพล พัววรานุเคราะห์, ปอป้อ ทรัพย์สิรี, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, เคียน เมง ตัน, เป่ย จิง ไล่, Dechapol PUAVARANUKROH, Sapsiree TAERATTANACHAI, Kian Meng TAN, Pei Jing LAI, Singapore Open

OUE Singapore Open 2017 | Badminton SF M4-XD
| Tan/Lai vs Pua/Tae – BadmintonWorld.tv
[HD] 2017 OUE Singapore Open SF [XD]
Dechapol-Sapsiree vs Tan Kian Meng-Lai Pei Jing
Stamp Badminton


ประวัติศาสตร์ จะเกิดซ้ำ
ฤๅ พลิกคว่ำประวัติศาสตร์
สิงคโปร์ โอเพ่น สตาร์ท
มิ สามารถ จะ คาด เ ด า

– ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

สิง โต ของ หญิง เดี่ยว
จะขบเขี้ยว เราและเขา
จะขับเคี่ยว เขาและเรา
มิอาจเหมาปรามาสใคร

ส า ย ต า รั ช น ก
ปกป้องแชมป์ที่เหลือไว้
กระ ตือ รือ ร้น เริ่ม ใหม่
รัก ษา ชื่อ ไว้ ใน สนาม

Back-to-Back Champion
สิ ง ค โ ป ร์ แชมป์ ที่ สาม
เสีย 2 แชมป์ เพียงชั่วยาม
หยุดลุกลาม ต้อง ย้ำแชมป์

– ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เด ชา พล ทรัพย์ สิ รี
ฝี มือ ใจ ฝี ไม้ แ จ่ ม
แถม มี ใจ ไทย มี แจม
เจอใจแถม แจมใจเธอ

รั ช น ก พั ง ท ล า ย
ลูกแต้มตาย หลาย Error
แตกดับสาปสูญพูนพะเรอ
เน่าสลายตายเอ่อพะเรอเกวียน

– ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

ไท่ ซือ หยิง เธอ ลง รูป
หมวยมีสกู๊ป ข่าว ขีดเขียน
สาวไทย ติดไลน์ ติดเรียน
ไม่เวียน แวะพบ เพจแฟน

ม า ริ น ม า ข อ ร้ อ ง
หมิวคอยมองมือขาแขน
ม า ริ น รา บ เรียบ แบน
แบดออดแอ่นแบนออดแอด

รัช นก ปก ป้อง แ ช ม ป์
แต้มอาจตก อันดับ แปด
เส้นตาย สีแดง แป๊ดดด!
ฝ่า ฝนแดด เส้น ยาแดง

– ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๐
ช ญ า นิ ษ ฐ์ ผ ไ ท ม า ส
มิ คิด คาด มา ขัน แข่ง
มือ 7 วาง โดน มือ แซง
แบดไทยแบ่งไทยแย่งไทย
๑๑
พุ ธิ ต า ท รั พ ย์ สิ รี
เดี๋ยวฟอร์มดี แต้ม ลื่นไหล
เดี๋ยวฟอร์มหลุดแต้มหยุดไป
เดี๋ยวแต้มไล่ได้แต้มเลี้ยววว!
๑๒
ช ญ า นิ ษ ฐ์ ผ ไ ท ม า ส
มิ คิด คาด มา ขับ เคี่ยว
กับหญิงคู่ แชมป์โลกเชียว
ญี่ปุ่นเหนียวตบเสียวโว้ยย!
๑๓
ท น ง ศั ก ดิ์ ห นั ก ท ร ง
เดินหัวลง เหี่ยวแห้ง โหย
เดินก้มลง เรี่ยว แรง โร ย
เดินลมโชย โดย ลม เชิญ

– ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔
ค า โ ร ลิ น่ า ม า ริ น
มา ขอ ร้อง ไม่ ขอ เขิน
พี. วี. สิ น ธุ เ มิ น
แต้มไม่เดินฟังเสียงออกดี!
๑๕
คู่ ผ ส ม ไ ท ย ผ ส า น
ทะ ยาน ขยับ ลำ ดับ ที่
เ ด ช า พ ล ท รั พ ย์ สิ รี
เข้า รอบ นี้ เหลือ 4 คู่ ชิง
๑๖
พุ ธิ ต า ท รั พ ย์ สิ รี
รูป ไม่ มี หา ยาก ยิ่ง
วี ดี โอ ไม่ มี อ้างอิง
หายากจริงคู่แบดหญิงไทย
๑๗
เ ด ช า พ ล ท รั พ ย์ สิ รี
คู่ ป ฐ พี ศ รี ไ ส ว
ดั ส ก ร กระเด็น ไกล
มาชิงชัย หมายชิงแชมป์

สามัญชน
๑๕ เมษายน ๒๕๖๐
😘❤️🙏 🐸🐔🍀🌀
http://wp.me/p3uK8h-5GC

TOURNAMENT RESULTS
WORLD SUPERSERIES 2017
VIEW LIVE SCORES
logo - OUE Singapore Open 2017
OUE SINGAPORE OPEN
11 – 16 APRIL, SINGAPORE
PRIZE MONEY USD 350,000

15 APR
MATCH RESULTS/SCHEDULE
XD
Dechapol PUAVARANUKROH
Sapsiree TAERATTANACHAI
bt
Kian Meng TAN [8]
Pei Jing LAI
18-21, 21-11, 21-14 Duration 1:05

BWF — Badminton World Federation
14 เมษายน 2017 เวลา 10:24 น. ·

MALAYSIA BOLEH!

In the absence of their senior team-mates, Tan Kian Meng (right) and Lai Pei Jing are carrying Malaysia’s hopes in Mixed Doubles at this week’s OUE Singapore Open 2017.

BWF — Badminton World Federation
16 เมษายน 2017 เวลา 11:34 น. ·

กับ Dechapol Puavaranukroh และ Sapsiree Taerattanachai
BWF — Badminton World Federation
15 เมษายน 2017 เวลา 15:08 น. ·

Malaysia’s Tan Kian Meng/Lai Pei Jing

DANISH DEMOLITION – DAY 5: OUE SINGAPORE OPEN 2017
15 APRIL, 2017 – BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2009, GENERAL NEWS, SINGAPORE, WORLD SUPERSERIES
TEXT BY GAYLE ALLEYNE | BADMINTONPHOTO

Wearing their “lucky” white uniforms tomorrow, they face Dechapol Puavaranukroh and Sapsiree Taerattanachai who have exceeded their ambition of reaching the quarter-finals. The Thai tandem battled past Malaysia’s Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (18-21 21-11 21-14).

“We were not expecting this. They were very good in attack and we tried not to give them chances to attack us,” said Taerattanachai.

การสวมใส่ของพวกเขา
“โชคดี” เครื่องแบบสีขาวในวันพรุ่งนี้,
พวกเขาเผชิญ
Dechapol Puavaranukroh และ Satchiree Taerattanachai
ที่ได้เกินความใฝ่ฝันของพวกเขาในการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ
ตีคู่ไทย
ต่อสู้
ผ่านมาเลเซีย Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (18-21 21-11 21-14)

“เราไม่ได้คาดหวังเรื่องนี้ พวกเขาได้รับการโจมตีที่ดีมากและเราพยายามไม่ให้โอกาสโจมตีพวกเรา ”
กล่าว
Taerattanachai
translate.google

SINGAPORE OPEN SF – Thais and Sai Praneeth into first finals
badzine – BY DON HEARN – APRIL 16, 2017

Thailand’s Puavaranukroh/Taerattanachai made the Singapore Open their first Superseries final appearance.

By Seria Rusli, Badzine Correspondent live in Singapore. Photos: Mikael Ropars / Badmintonphoto (live)

SINGAPORE OPEN SF – Thais and Sai Praneeth into first finals.pdf

BWF — Badminton World Federation 14 เมษายน 2017 เวลา 10:24 น. · . MALAYSIA BOLEH! . In the absence of their senior team-mates, Tan Kian Meng (right) and Lai Pei Jing are carrying Malaysia’s hopes in Mixed Doubles at this week’s OUE Singapore Open 2017.

BWF — Badminton World Federation 14 เมษายน 2017 เวลา 10:24 น. · . MALAYSIA BOLEH! . In the absence of their senior team-mates, Tan Kian Meng (right) and Lai Pei Jing are carrying Malaysia’s hopes in Mixed Doubles at this week’s OUE Singapore Open 2017.

badzine - BY DON HEARN – APRIL 16, 2017 . Thailand’s Puavaranukroh/Taerattanachai made the Singapore Open their first Superseries final appearance.

badzine – BY DON HEARN – APRIL 16, 2017 . Thailand’s Puavaranukroh/Taerattanachai made the Singapore Open their first Superseries final appearance.

bwfbadminton - Dechapol Puavaranukroh and Sapsiree Taerattanachai who have exceeded their ambition of reaching the quarter-finals. The Thai tandem battled past Malaysia’s Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (18-21 21-11 21-14).

bwfbadminton – Dechapol Puavaranukroh and Sapsiree Taerattanachai who have exceeded their ambition of reaching the quarter-finals. The Thai tandem battled past Malaysia’s Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (18-21 21-11 21-14).

 

badzine - BY DON HEARN – APRIL 16, 2017 . Thailand’s Puavaranukroh/Taerattanachai made the Singapore Open their first Superseries final appearance.

badzine – BY DON HEARN – APRIL 16, 2017 . Thailand’s Puavaranukroh/Taerattanachai made the Singapore Open their first Superseries final appearance.

badzine - BY DON HEARN – APRIL 16, 2017 . Thailand’s Puavaranukroh/Taerattanachai made the Singapore Open their first Superseries final appearance.

badzine – BY DON HEARN – APRIL 16, 2017 . Thailand’s Puavaranukroh/Taerattanachai made the Singapore Open their first Superseries final appearance.

BWF — Badminton World Federation 16 เมษายน 2017 เวลา 11:34 น. · . กับ Dechapol Puavaranukroh และ Sapsiree Taerattanachai

BWF — Badminton World Federation 16 เมษายน 2017 เวลา 11:34 น. · . กับ Dechapol Puavaranukroh และ Sapsiree Taerattanachai

Advertisements

5 thoughts on “เดชาพล-ทรัพย์สิรี vs Kian Meng TAN [8] Pei Jing LAI [MAS] OUE Singapore Open 2017

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  เดชาพล-ทรัพย์สิรี vs Kian Meng TAN [8] Pei Jing LAI [MAS]
  OUE Singapore Open 2017
  ๑๗
  เ ด ช า พ ล ท รั พ ย์ สิ รี
  คู่ ป ฐ พี ศ รี ไ ส ว
  ดั ส ก ร ก ร ะ เ ด็ น ไ ก ล
  มา ชิงชัย หมาย ชิง แชมป์
  .
  สามัญชน
  ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐
  😘❤️🙏 🐸🐔🍀🌀
  http://wp.me/p3uK8h-5GC
  .
  บาส เดชาพล, เดชาพล พัววรานุเคราะห์, ปอป้อ ทรัพย์สิรี, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, เคียน เมง ตัน, เป่ย จิง ไล่, Dechapol PUAVARANUKROH, Sapsiree TAERATTANACHAI, Kian Meng TAN, Pei Jing LAI, Singapore Open
  .

  Liked by 1 person

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   .
   The Singapore Open does not attract top notch players, especially men’s singles.
   China and Malaysia especially are not participating.
   .
   สิงคโปร์โอเพ่นไม่ได้ดึงดูดผู้เล่นยอดเยี่ยมโดยเฉพาะชายเดี่ยวจีนและมาเลเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เข้าร่วม
   😂🙏💔🐸🐝🍀🌑

   Like

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s