คลัีงเก็บรายวัน: เมษายน 14, 2017

Singapore Open (Badminton) 14 เมษายน 2017 เวลา 15:33 น. · . What a crowd today! The Singapore Indoor Stadium is currently filled with fans here to support their badminton idols at the OUE Singapore Open 2017.

ทนงศักดิ์-ไซ ปราณีธ SAI PRANEETH B. [IND] vs Tanongsak SAENSOMBOONSUK [THA] OUE Singapore Open 2017


๑๓
ท น ง ศั ก ดิ์ ห นั ก ท ร ง
เดินหัวลง เหี่ยวแห้ง โหย
เดินก้มลง เรี่ยว แรง โร ย
เดินลมโชย โดย ลม เชิญ

สามัญชน
๑๔ เมษายน ๒๕๖๐
🐹🐔🐢🐞🌞🌐🌀
http://wp.me/p3uK8h-5CT

เจ้าสอง ทนงศักดิ์, ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข, ไซ ปราณีธ, SAI PRANEETH B., Tanongsak SAENSOMBOONSUK, Singapore Open
อ่านเพิ่มเติม

Advertisements
BWF — Badminton World Federation 14 เมษายน 2017 เวลา 11:55 น. · . Ayaka Takahashi (right) and Misaki Matsutomo of Japan on the go in Women's Doubles.

ชญานิษฐ์-ผไทมาส vs Misaki MATSUTOMO [1] Ayaka TAKAHASHI [JPN] OUE Singapore Open 2017


๑๒
ช ญ า นิ ษ ฐ์ ผ ไ ท ม า ส
มิ คิด คาด มา ขับ เคี่ยว
กับหญิงคู่ แชมป์โลกเชียว
ญี่ปุ่นเหนียวตบเสียวโว้ยย!

สามัญชน
๑๔ เมษายน ๒๕๖๐
🐹🐸🐔🐢🐛🐝🐜🐠🐓
http://wp.me/p3uK8h-5BX

เบส ชญานิษฐ์, ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม, จ๋อมแจ๋ม ผไทมาส, ผไทมาส เหมือนวงศ์, มิซากิ มัตสึโมโตะ, อายากะ ทาคาฮาชิ, Chayanit CHALADCHALAM, Phataimas MUENWONG, Misaki MATSUTOMO, Ayaka TAKAHASHI, Singapore Open
อ่านเพิ่มเติม

Puttita SUPAJIRAKUL [8] Sapsiree TAERATTANACHAI bt Anggia Shitta AWANDA Ni Ketut Mahadewi ISTARANI

พุธิตา-ทรัพย์สิรี vs Anggia Shitta AWANDA-Ni Ketut Mahadewi ISTARANI [INA] OUE Singapore Open 2017


๑๑
พุ ธิ ต า ท รั พ ย์ สิ รี
เดี๋ยวฟอร์มดี แต้ม ลื่น ไ ห ล
เดี๋ยวฟอร์มหลุดแต้มหยุดไป
เดี๋ยวแต้มไล่ได้แต้มเลี้ยววว!

สามัญชน
๑๔ เมษายน ๒๕๖๐
😳💋🙏👲👳👮👷💂
http://wp.me/p3uK8h-5Ak

เอิร์ธ พุธิตา, พุธิตา สุภจิรกุล, ปอป้อ ทรัพย์สิรี, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, แองเกีย ชิตตา อวันดา, นี เคทัต มาฮาเดวี อิสตารานี, Puttita SUPAJIRAKUL, Sapsiree TAERATTANACHAI, Anggia Shitta AWANDA, Ni Ketut Mahadewi ISTARANI, Singapore Open

อ่านเพิ่มเติม

Thailand’s Chayanit Chaladchalam/Phataimas Muenwong for a semi-final berth. Another Thai duo, Puttita Supajirakul and Sapsiree Taerattanachai bwfbadminton - THURSDAY, APRIL 13, 2017 - GENERAL NEWS, SINGAPORE, WORLD SUPERSERIES

ชญานิษฐ์-ผไทมาส vs Jongkolphan KITITHARAKUL [7]-Rawinda PRAJONGJAI [THA] OUE Singapore Open 2017


๑๐
ช ญ า นิ ษ ฐ์ ผ ไ ท ม า ส
มิ คิด คาด มา ขัน แข่ง
มือ 7 วาง โดน มือ แซง
แบดไทยแบ่งไทยแย่งไทย

สามัญชน
๑๔ เมษายน ๒๕๖๐
😳💋🙏👲👳👮👷💂
http://wp.me/p3uK8h-5zC

เบส ชญานิษฐ์, ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม, จ๋อมแจ๋ม ผไทมาส, ผไทมาส เหมือนวงศ์, กิ๊ฟ จงกลพรรณ, จงกลพรรณ กิติธรากุล, วิว รวินดา, รวินดา ประจงใจ, Chayanit CHALADCHALAM, Phataimas MUENWONG, Jongkolphan KITITHARAKUL, Rawinda PRAJONGJAI,  Singapore Open
อ่านเพิ่มเติม