อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

We Are Buddhists พวกเราคือชาวพุทธ ๒ – สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย


เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของ สพท.

1. ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
2. อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
3. ยึดหลักวิถีพุทธ

http://wp.me/p3uK8h-3Hu
We Are Buddhists, พวกเราคือชาวพุทธ, สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย

สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
Thailand Buddhist Federation

แผนผังโครงสร้างสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย

**-ผู้บริหารระดับประธาน-**

ผศ. รท. ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ผศ. รท. ดร. บรรจบ บรรณรุจิ
ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
(ปธ.๙ นาคหลวง,ปริญญาเอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร. บรรจบ บรรณรุจิ
อดีตอนุศาสนาจารย์ ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก
และกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายดวงใจ เชื้อคำเพ็ง นายดวงใจ เชื้อคำเพ็ง
ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคอีสาน
(ปธ.๘)
อดีตรองเลขานุการเจ้าคณะภาพ ๑๐
นายมานพ ปิยะวงค์ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคเหนือ นายมานพ ปิยะวงค์
ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคเหนือ
ท่าน อ มานพ ปิยะวงค์ ประธานสมาพันธ์ครูปริยัติธรรมแห่งประเทศไทย
นายลำโขง ธารธนศักดิ์ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคตะวันตก นายลำโขง ธารธนศักดิ์
ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคตะวันตก
นาวาเอกบุญเศษ มาภิรมย์ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคตะวันออก นาวาเอกบุญเศษ มาภิรมย์
ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคตะวันออก
พท.ไพโรจน์ พนารินทร์ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคกลาง พท.ไพโรจน์ พนารินทร์
ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคกลาง
(ปธ.๙ นาคหลวง,ปริญญาโท)
อดีตอนุศาสนาจารย์ ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก
ดร.เอกอาริยะ พิสิษฐ์ นิมิตเอกอมร รองประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ดร.เอกอาริยะ พิสิษฐ์ นิมิตเอกอมร
รองประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
*เตรียมการ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคใต้ *เตรียมการ
ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคใต้

We Are Buddhists พวกเราคือชาวพุทธ – สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย

3 thoughts on “We Are Buddhists พวกเราคือชาวพุทธ ๒ – สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  **-ผู้บริหารระดับประธาน-**
  แผนผังโครงสร้างสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
  .
  เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของ สพท.
  .
  1. ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
  2. อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
  3. ยึดหลักวิถีพุทธ
  .
  http://wp.me/p3uK8h-3Hu
  We Are Buddhists, พวกเราคือชาวพุทธ, สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
  .

  Liked by 1 person

 2. Pingback: We Are Buddhists พวกเราคือชาวพุทธ – สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย | samunchon

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.