ครม.ไฟเขียวแจกช่วยผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาท/คน ครอบคลุม 5.4 ล้านคน isranews - เขียนวันที่ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:06 น.

ครม.ไฟเขียวแจกช่วยผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาท/คน ครอบคลุม 5.4 ล้านคน


๑๑๑๑
คุณสมบัติ

สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559
ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในปี 2558
ตรวจสอบสถานะบุคคลและความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้นจากกรมสรรพากร และกรมการปกครองแล้ว

http://wp.me/p3uK8h-3yl
ผู้มีรายได้น้อย, สวัสดิการแห่งรัฐ

๒๒๒๒
เกณฑ์การช่วยเหลือ

รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ปี
(ให้เพียงครั้งเดียว) 3,000 บาท / คน
3.1 ล้านคน ประมาณการวงเงินที่ใช้ 9,300 ล้านบาท

รายได้ตั้งแต่ 30,001 บาท / ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท /ปี
(ให้เพียงครั้งเดียว) 1,500 บาท / คน
2.3 ล้านคน ประมาณการวงเงินที่ใช้ 3,450 ล้านบาท

ประมาณการจำนวนผู้มีสิทธิ์ 5.4 ล้านคน และวงเงินที่ใช้ 12,750 ล้านบาท
๓๓๓๓
โอนเงิน ให้ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ. กรุงไทย ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกรที่ลงทะเบียนตามโครงการฯ ไว้กับธนาคาร

กรณีผู้มีสิทธิ์เป็นลูกค้าของธนาคาร โอนเข้าบัญชี
กรณีผู้มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร เปิดบัญชีเงินฝาก
๔๔๔๔
โอนเงินให้เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยด้วย

กรอบระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ครม.ไฟเขียวแจกช่วยผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาท/คน ครอบคลุม 5.4 ล้านคน
isranews – เขียนวันที่ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:06 น.

โฆษณา

1 thought on “ครม.ไฟเขียวแจกช่วยผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาท/คน ครอบคลุม 5.4 ล้านคน

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  ครม.ไฟเขียวแจกช่วยผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาท/คน ครอบคลุม 5.4 ล้านคน
  ใส่ความเห็น
  .
  ๑๑๑๑
  คุณสมบัติ
  .
  สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559
  ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในปี 2558
  ตรวจสอบสถานะบุคคลและความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้นจากกรมสรรพากร และกรมการปกครองแล้ว
  .
  http://wp.me/p3uK8h-3yl
  ผู้มีรายได้น้อย, สวัสดิการแห่งรัฐ
  .

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.