133 องค์กร ต้าน ม.44 สร้างเขื่อนแม่วงก์ ด้าน “บิ๊กฉัตร” ปัด ไม่มีแนวคิดนี้


133 องค์กร ต้าน ม.44 สร้างเขื่อนแม่วงก์ ด้าน “บิ๊กฉัตร” ปัด ไม่มีแนวคิดนี้ regioncalling.wordpress - Date: กันยายน 6, 2016

133 องค์กร ต้าน ม.44 สร้างเขื่อนแม่วงก์ ด้าน “บิ๊กฉัตร” ปัด ไม่มีแนวคิดนี้ regioncalling.wordpress – Date: กันยายน 6, 2016

จะไปดูว่า ใช้มาตรา 44
เข้ามานี้ทำอะไรได้บ้าง
ทำให้เดินหน้าจะเจรจาไปพลางพลาง
กับทางกระทรวงทรัพยากรฯ

http://wp.me/p3uK8h-2Uj
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ, เขื่อนแม่วงก์, 133 องค์กร

133 องค์กร ต้าน ม.44 สร้างเขื่อนแม่วงก์
ด้าน “บิ๊กฉัตร” ปัด ไม่มีแนวคิดนี้

จะไปดูว่า ใช้มาตรา 44
เข้ามานี้ทำอะไรได้บ้าง
ทำให้เดินหน้าจะเจรจาไปพลางพลาง
กับทางกระทรวงทรัพยากรฯ

เพราะพื้นที่สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ
ล้ำเข้าไปในเขตอุทยาน ป่าไม้ ครึ่งค่อน
ได้เจรจาให้ยกเว้นบางเรื่องบางตอน
แล้ว ไม่รู้รัฐบาลก่อน ทำกัน อย่างไร

samunchon
September 07, 2016

http://wp.me/p3uK8h-2Uj
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ, เขื่อนแม่วงก์, 133 องค์กร

รมว.เกษตรหารือใช้ม.44เดินหน้าเขื่อนแม่วงก์
posttoday – 02 กันยายน 2559 เวลา 18:40 น. |

 

REGION CALLING

จากกรณี รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ เรื่องการหารือ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เดินหน้าเขื่อนแม่วงก์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำที่เขื่อภูมิพล จ.ตาก

“จะไปดูว่าใช้มาตรา44 เข้ามาทำอะไรได้บ้างทำให้เดินหน้าจะเจรจากับกระทรวงทรัพยากรฯ เพราะพื้นที่สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ เข้าไปในเขตอุทยาน ป่าไม้ ได้เจรจาให้ยกเว้นบางเรื่องมาได้5 โครงการแล้วไม่รู้รัฐบาลก่อนทำอย่างไร ที่ต้องพูดเรื่องเขื่อนแม่วก์ เพราะจะได้สำรองกรณีวิกฤตที่ผ่านมา”……. อ่านต่อได้ที่ : โพสต์ทูเดย์

bandicam 2016-09-06 09-14-30-155.jpg

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) ได้โพสต์ลงในเฟสบุคส์ส่วนตัว ถึงแถลงการคัดค้านการใช้ มาตรา 44 กรณีเขื่อนแม่วงศ์ โดยได้แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า “ทางเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน) เห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้มาตราการดังกล่าวเนื่องจากเรื่องโครงการเขื่อนแม่วงค์ไม่ใช่เรื่องความผิดอันใด แต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เหตุและผลในการดำเนินการ อีกทั้งการเร่งรัดก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 โดยมิได้พิจารณาผลกระทบและทางเลือกจัดการน้ำอย่างรอบด้าน มีแต่จะทำให้เกิดความมืดบอดในการจัดการน้ำของประเทศ เราเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน) และเครือข่ายองค์กรภาคี ขอคัดค้านการ ใช้ มาตรา 44 ผลักดัน เร่งรัด การก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์”

ซึ่งได้ให้เหตุผลในการคัดค้านครั้งนี้ถึง 7 ข้อ ดังนี้

1. ขัดต่อนโยบายรัฐบาล ในการรักษาผืนป่าประเทศไทยที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพราะการสร้างเขื่อนแม่วงก์จะทำลายผืนป่าสมบูรณ์และป่าต้นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และผืนป่าตะวันตก

2. ขัดต่อข้อเสนอ 15 ข้อของมูลนิธิสืบ ที่ยื่นข้อเสนอทางออกการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในลุ่มน้ำแม่วงก์ ที่ได้ยื่นต่อ รมต.เกษตรและสหกรณ์ ไปแล้ว

3. ขัดต่อเจตนารมณ์ ของ คุณสืบ นาคะเสถียร เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิสืบ ได้จัดงานรำลึกการจากไปของคุณสืบ ที่ได้เสียสละชีวิตตนเองเพื่อปกป้องผืนป่าตะวันตก และเพื่อรักษาป่าของประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตก แต่หลังจากการจัดงานรำลึกเพียงวันเดียว รมต.กับมีนโยบายทำลายป่าโดยจะใช้ ม.44 ผลักดันสร้างเขื่อนแม่วงก์ จึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

4. กรณีน้ำในเขื่อนคลองโพธิ์ และเขื่อนทับสะเหลา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง ไม่มีน้ำสำรอง จึงสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อับฝน(ฝนตกน้อย) การสร้างเขื่อนไม่ใช่คำตอบของการจัดการน้ำ จึงไม่สมควรแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการสร้างเขื่อนแม่วงก์ อีกต่อไป ให้มีการทบทวนและใช้ทางเลือกอื่นๆตามที่มูลนิสืบ ได้ให้ข้อเสนอไปในการจัดการน้ำ

5. เราหวังให้พายุพัดผ่าน แต่สุดท้ายฝนก็ไม่ตกเหนือเขื่อนจึงมีป่าต้นน้ำแบบเดิม ซึ่งผิดพลาดแบบที่เห็นอยู่ในปัจุบัน

6. แนวคิดในการเร่งสำรองน้ำด้วยการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งวิกฤตเรื่องน้ำที่ผ่านมาเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการของเขื่อนขนาดใหญ่ที่ผิดพลาด ซึ่งแก้ไขได้ และไม่จำเป็นสร้างเขื่อนแม่วงก์

7. หากมีการนำ ม.44 มาใช้ผลักดันการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จะนำไปสู่การใช้แนวทางเดียวกันกับโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีกรณีพิพาทระหว่างรัฐและชาวบ้านทั่วประเทศ ซึ่งจะไม่ได้ใช้การตัดสินใจที่ยื่นอยู่บนเหตุและผลทางวิชาการ

และได้แนบรายชื่ององค์การ จำนวน 133 องค์การ ร่วมถึงในนามบุคคล อีก 381 รายชื่อ ร่วมคัดค้าน

bandicam 2016-09-06 08-50-25-853

รายชื่อแนบท้าย คัดค้านเขื่อนแม่วงก์
ในนามองค์กร และ เครือข่าย
1.เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน)
2.มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)Thai-Water Partnership
3.มูลนิธิเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก
4.มูลนิธิสืบศักดิ์สิน แผ่นดินสี่แคว
5.มูลนิธิสถาบันปฎิปัณ
6.มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
7.มูลนิธิสุรชัย จันทิมาธร

View original post 254 more words

โฆษณา

4 thoughts on “133 องค์กร ต้าน ม.44 สร้างเขื่อนแม่วงก์ ด้าน “บิ๊กฉัตร” ปัด ไม่มีแนวคิดนี้

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  รมว.เกษตรหารือใช้ม.44เดินหน้าเขื่อนแม่วงก์
posttoday - 02 กันยายน 2559 เวลา 18:40 น. |
  133 องค์กร ต้าน ม.44 สร้างเขื่อนแม่วงก์
  ด้าน “บิ๊กฉัตร” ปัด ไม่มีแนวคิดนี้

  จะไปดูว่า ใช้มาตรา 44
  เข้ามานี้ทำอะไรได้บ้าง
  ทำให้เดินหน้าจะเจรจาไปพลางพลาง
  กับทางกระทรวงทรัพยากรฯ
  .
  samunchon
  September 07, 2016
  .
  http://wp.me/p3uK8h-2Uj
  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ, เขื่อนแม่วงก์
  .

  Liked by 1 person

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   .
   133 องค์กร ต้าน ม.44 สร้างเขื่อนแม่วงก์
   ด้าน “บิ๊กฉัตร” ปัด ไม่มีแนวคิดนี้

   จะไปดูว่า ใช้มาตรา 44
   เข้ามานี้ทำอะไรได้บ้าง
   ทำให้เดินหน้าจะเจรจาไปพลางพลาง
   กับทางกระทรวงทรัพยากรฯ

   เพราะพื้นที่สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ
   ล้ำเข้าไปในเขตอุทยาน ป่าไม้ ครึ่งค่อน
   ได้เจรจาให้ยกเว้นบางเรื่องบางตอน
   แล้ว ไม่รู้รัฐบาลก่อน ทำกัน อย่างไร
   .
   samunchon
   September 07, 2016
   .
   http://wp.me/p3uK8h-2Uj
   พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ, เขื่อนแม่วงก์
   .

   Liked by 1 person

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง


  หยุดดัดจริตประเทศไทย
  3 กันยายน 2559 ·
  “เขื่อนแม่วงก์” ส่อกลับมาด้วยมาตรา 44

  133 องค์กร ต้าน ม.44 สร้างเขื่อนแม่วงก์
  ด้าน “บิ๊กฉัตร” ปัด ไม่มีแนวคิดนี้

  เพราะพื้นที่สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ
  ล้ำเข้าไปในเขตอุทยาน ป่าไม้ ครึ่งค่อน
  ได้เจรจาให้ยกเว้นบางเรื่องบางตอน
  แล้ว ไม่รู้รัฐบาลก่อน ทำกัน อย่างไร
  .
  samunchon
  September 07, 2016
  .
  http://wp.me/p3uK8h-2Uj
  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ, เขื่อนแม่วงก์
  .

  Liked by 1 person

 3. samunchon ผู้เขียนเรื่อง


  Prasitchai Kumbang
  @Prasitchai_TV24
  .
  ใช้ม.44ลุยสร้างเขื่อนแม่วงศ์ “ศศิน”ประกาศค้านเต็มที่ “ถ้าท่านผลักดันตอนนี้ ผมก็ค้านท่านเต็มที่แหล่ะครับ” 10:58 – 3 ก.ย. 2559
  .

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.