สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ – พิมศิริ ศิริแก้ว คว้าเหรียญเงินโอลิมปิก 2 สมัยติดต่อกัน


สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559


สุกัญญา ศรีสุราช
ชาติไทยทำเด้อ..เธอทำได้
ไขว่ คว้าชาติ ฟาด คว้าช้ย
๒ ทอง ไทย ทำ ได้ แล้ว

http://wp.me/p3uK8h-2wC
สุกัญญา ศรีสุราช, เหรียญทองที่ 2, พิมศิริ ศิริแก้ว, เหรียญเงินโอลิมปิก, ทัพนักกีฬาไทย, โอลิมปิกเกมส์ 2016,


สุกัญญา ศรีสุราช
ชาติไทยทำเด้อ..เธอทำได้
ไขว่ คว้าชาติ ฟาด คว้าช้ย
๒ ทอง ไทย ทำ ได้ แล้ว

เงิน ๒ สมัย ไทยรสลิ้ม
พิมศิริ ศิริแก้ว
แต้วมาจอง ต้องมาแจว
ต้องตามแนว แต้วตามน้อง

samunchon
August 10, 2016

http://wp.me/p3uK8h-2wC
สุกัญญา ศรีสุราช, เหรียญทองที่ 2, พิมศิริ ศิริแก้ว, เหรียญเงินโอลิมปิก, ทัพนักกีฬาไทย, โอลิมปิกเกมส์ 2016,

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

“ฝ้าย” สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองยกน้ำหนักรุ่น 58 กก. พร้อมทุบสถิติท่าสแนตช์ ส่วน “แต้ว” พิมศิริ ศิริแก้ว จอมพลังเจ้าเหรียญเงินรุ่นนี้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ได้เหรียญเงินอีกครั้ง
เริ่มจากท่าสแนทช์ พิมศิริยกครั้งแรก 98 กก. ครั้งที่สอง 100 กก. ครั้งที่สาม 102 กก. ผ่านทั้งหมด สุกัญญาเรียกน้ำหนักครั้งแรกที่ 105 กก. ผ่านได้ไม่ยาก ครั้งที่สอง 108 กก. ผ่านอีกครั้ง และครั้งที่สาม 110 กก. สุกัญญากัดฟันยกผ่านและทำลายสถิติเก่า 108 กก.ของหลี่ ซื่ออิ๋ง นักยกน้ำหนักจีน กลายเป็นสถิติใหม่ของโอลิมปิกเกมส์ด้วย

ต่อด้วยท่าคลีนแอนด์เจิร์ก แต้วเรียกน้ำหนักครั้งแรกที่ 128 กก. ครั้งที่สอง 130 กก. ผ่านทั้งคู่ และไม่ยกครั้งสุดท้าย ทำให้น้ำหนักรวมอยู่ที่ 232 ได้เหรียญเงิน ส่วนฝ้ายยกครั้งแรก 127 กก. ครั้งที่สอง 130 กก. แต่ยกครั้งสุดท้าย 132 กก. ไม่ผ่าน อย่างไรก็ตามฝ้ายคว้าเหรียญทองด้วยน้ำหนักรวม 240 กก.

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : คชพล คชพลายุกต์
Rewriter : สุริยน ตันตราจิณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

photo

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

photo

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

photo

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

พิมศิริ ศิริแก้ว คว้าเหรียญเงินโอลิมปิก 2 สมัยติดต่อกัน

photo

PNSPT590809001000102_09082016_081752

พิมศิริ ศิริแก้ว คว้าเหรียญเงินโอลิมปิก 2 สมัยติดต่อกัน

photo

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

พิมศิริ ศิริแก้ว คว้าเหรียญเงินโอลิมปิก 2 สมัยติดต่อกัน

photo

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

photo

PNSPT590809001000107_09082016_081752

พิมศิริ ศิริแก้ว คว้าเหรียญเงินโอลิมปิก 2 สมัยติดต่อกัน

photo

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

พิมศิริ ศิริแก้ว คว้าเหรียญเงินโอลิมปิก 2 สมัยติดต่อกัน

photo

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ แหล่งที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ข่าว : 9 สิงหาคม 2559

พิมศิริ ศิริแก้ว คว้าเหรียญเงินโอลิมปิก 2 สมัยติดต่อกัน

photo

Advertisements

2 thoughts on “สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์ – พิมศิริ ศิริแก้ว คว้าเหรียญเงินโอลิมปิก 2 สมัยติดต่อกัน

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  สุกัญญา ศรีสุราช คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้ทัพนักกีฬาไทย ในโอลิมปิกเกมส์
  พิมศิริ ศิริแก้ว คว้าเหรียญเงินโอลิมปิก 2 สมัยติดต่อกัน

  สุกัญญา ศรีสุราช
  ชาติไทยทำเด้อ..เธอทำได้
  ไขว่ คว้าชาติ ฟาด คว้าช้ย
  ๒ ทอง ไทย ทำ ได้ แล้ว
  .
  samunchon
  August 10, 2016
  .
  http://wp.me/p3uK8h-2wC
  สุกัญญา ศรีสุราช, เหรียญทองที่ 2, พิมศิริ ศิริแก้ว, เหรียญเงินโอลิมปิก, ทัพนักกีฬาไทย, โอลิมปิกเกมส์ 2016,
  .

  Liked by 1 person

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  สุกัญญา ศรีสุราช, เหรียญทองที่ 2, พิมศิริ ศิริแก้ว, เหรียญเงินโอลิมปิก, ทัพนักกีฬาไทย, โอลิมปิกเกมส์ 2016,

  สุกัญญา ศรีสุราช
  ชาติไทยทำเด้อ..เธอทำได้
  ไขว่ คว้าชาติ ฟาด คว้าช้ย
  ๒ ทอง ไทย ทำ ได้ แล้ว

  เงิน ๒ สมัย ไทยรสลิ้ม
  พิมศิริ ศิริแก้ว
  แต้วมาจอง ต้องมาแจว
  ต้องตามแนว แต้วตามน้อง
  .
  samunchon
  August 10, 2016
  .
  http://wp.me/p3uK8h-2wC
  สุกัญญา ศรีสุราช, เหรียญทองที่ 2, พิมศิริ ศิริแก้ว, เหรียญเงินโอลิมปิก, ทัพนักกีฬาไทย, โอลิมปิกเกมส์ 2016
  .

  Like

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s