กกต.ตรัง สรุปสถิติจำนวนผู้มาออกเสียงประชามติ


นางวสี อุทัยมงคล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยผลการนับคะแนนการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม

นางวสี อุทัยมงคล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยผลการนับคะแนนการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม

ชวน เห็นต่าง
ตรัง เห็นชอบ

ตรัง เห็นชอบ ตอบรับร่างฯ
ชวน เห็นต่าง ไม่เห็นชอบ
มาร์คไม่เทือก เมือกปลุกม็อบ
แม้วมีคำตอบ ตู่..ไม่ชอบธรรม

samunchon
August 09, 2016

http://wp.me/p3uK8h-2vZ
ชวน เห็นต่าง, ตรัง เห็นชอบ, กกต.ตรัง, จำนวนผู้มาออกเสียง, ประชามติ

AmatanewsTrang

PNOHT590808001014201

นางวสี อุทัยมงคล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยผลการนับคะแนนการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการว่า จังหวัดตรังมีผู้ออกมาใช้สิทธิ 310,797 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 481,819 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีบัตรดี จำนวน 303,446 ใบ คิดเป็นร้อยละ 97.63 บัตรเสีย จำนวน 7,351 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.37 สำหรับผลการออกเสียงประชามติ ในประเด็นที่ 1 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จำนวน 250,644 คะแนน ไม่เห็นชอบ 40,170 คะแนน และในประเด็นที่ 2 ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของ สนช. เห็นชอบ 233,9491 คะแนน ไม่เห็นชอบ 46,080 คะแนน
ทั้งนี้อำเภอเมืองตรังมีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 65.34 บัตรดีร้อยละ 97.97 บัตรเสียร้อยละ 2.03 อำเภอกันตัง มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 62.50 บัตรดีร้อยละ 97.50 บัตรเสียร้อยละ 2.50 อำเภอปะเหลียน มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 61.47 บัตรดีร้อยละ 97.50 บัตรเสียร้อยละ 2.50 อำเภอย่านตาขาว มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 61.88 บัตรดีร้อยละ 97.45 บัตรเสียร้อยละ 2.55 อำเภอสิเกา มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 69.28 บัตรดีร้อยละ 97.84 บัตรเสียร้อยละ 2.16 อำเภอห้วยยอด มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 63.33 บัตรดีร้อยละ 97.59 บัตรเสียร้อยละ 2.41 อำเภอวังวิเศษ มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 66.74 บัตรดีร้อยละ 97.79 บัตรเสียร้อยละ 2.21 อำเภอนาโยง มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 68.45 บัตรดีร้อยละ 97.15 บัตรเสียร้อยละ 2.85 อำเภอรัษฎา มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 66.26 บัตรดีร้อยละ 97.96 บัตรเสียร้อยละ 2.04 และอำเภอหาดสำราญ มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 61.24 บัตรดีร้อยละ 96.46 บัตรเสียร้อยละ 3.54

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

View original post

โฆษณา

2 thoughts on “กกต.ตรัง สรุปสถิติจำนวนผู้มาออกเสียงประชามติ

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  กกต.ตรัง สรุปสถิติจำนวนผู้มาออกเสียงประชามติ
  .
  ชวน เห็นต่าง
  ตรัง เห็นชอบ
  .
  ตรัง เห็นชอบ ตอบรับร่างฯ
  ชวน เห็นต่าง ไม่เห็นชอบ
  มาร์คไม่เทือก เมือกปลุกม็อบ
  แม้วมีคำตอบ ตู่..ไม่ชอบธรรม
  .
  samunchon
  August 09, 2016
  .
  http://wp.me/p3uK8h-2vZ
  ชวน เห็นต่าง, ตรัง เห็นชอบ, กกต.ตรัง, จำนวนผู้มาออกเสียง, ประชามติ
  .

  Liked by 1 person

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  ชวน เห็นต่าง

  ตรัง เห็นชอบ ตอบรับร่างฯ
  ชวน เห็นต่าง ไม่เห็นชอบ
  มาร์คไม่เทือก เมือกปลุกม็อบ
  แม้วมีคำตอบ ตู่ไม่ชอบธรรม
  http://wp.me/p3uK8h-2vZ

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.