ประเทศไทยต้องการประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น Bloomberg


บลูมเบิร์กชี้ ร่างรธน.ไทยผ่าน ต่างชาติไม่เชื่อมั่น by Sathit M. 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10:13 น

บลูมเบิร์กชี้ ร่างรธน.ไทยผ่าน ต่างชาติไม่เชื่อมั่นby Sathit M.5 สิงหาคม 2559 เวลา 10:13


“ความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนคาดหมายได้ว่า ประเทศไทยบรรลุความเห็นพ้องของทุกฝ่ายแล้วในเรื่องระบบการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับนี้แทบไม่อาจอวดอ้างได้เลยในเรื่องนี้”

หนทางเดียวที่ประเทศไทยจะบรรลุการรอมชอมได้ก็คือ จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเสรี แล้วให้ส.ส.และสาธารณชนอภิปรายกันถึงหลักใหญ่ใจความต่างๆของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

“กระบวนการเช่นนี้ใช้เวลายาวนาน มีความไม่แน่นอน และยุ่งยาก แต่ประเทศไทยมีความแตกแยกทางการเมืองที่กินลึก ไม่มีทางลัดใดๆที่จะสมานแผลนี้ได้” บลูมเบิร์กกล่าวในที่สุด.

http://wp.me/p3uK8h-2pY
ประเทศไทย, ประชาธิปไตย, Bloomberg, voicetv

บลูมเบิร์ก สำนักข่าวแนวธุรกิจ ชี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทยกำหนดให้รัฐบาลเลือกตั้งเดินตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี คาดพิมพ์เขียวของระบอบทหารไม่สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม เว็บไซต์ของบลูมเบิร์ก สำนักข่าวแนวธุรกิจ เผยแพร่บทบรรณาธิการ เรื่อง “ประเทศไทยต้องการประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น” ระบุว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลในอนาคตทำตามแผนปฏิรูป 20 ปีของรัฐบาลทหาร คงไม่สร้างความมั่นใจสำหรับการลงทุนระยะยาวในประเทศไทย

บทบรรณาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ รัฐบาลทหารของไทยต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านความเห็นชอบ เพื่อวางรากฐานให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสามารถมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลในอนาคต แต่คนไทยที่กำลังจะออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์นี้ควรใช้ความระแวดระไว สิ่งที่ประเทศไทยต้องการไม่ใช่ประชาธิปไตยที่น้อยลง หากแต่เพิ่มขึ้น

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มุ่งมัดมือมัดเท้านักการเมืองที่ครองความนิยม โดยอาศัยกฎกติกา ระบบเลือกตั้ง และองค์กรต่างๆที่อยู่ในมือของชนชั้นนำที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้งแบบใหม่จะทำให้เกิดรัฐบาลผสมที่อ่อนแอ

วุฒิสภาจะมาจากการแต่งตั้งและมีอำนาจเลือกตัวบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน บรรดาองค์กรทั้งหลายล้วนปราศจากความพร้อมรับผิด ตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญไปจนถึงหน่วยงานปราบปรามการทุจริต องค์กรเหล่านี้จะมีอำนาจอย่างกว้างขวาง สามารถคัดเลือกตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ติดตามตรวจสอบงบประมาณ และยับยั้งนโยบายของรัฐบาลได้

หากผ่านประชามติ ร่างฉบับนี้คงจุดชนวนประท้วงรอบใหม่ ไม่ใช่นำไปสู่ความสงบ นับเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นความพยายามของตัวแทนผู้ครองอำนาจในกรุงเทพฯ ที่จะขับพรรคการเมืองที่ภักดีต่ออดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ให้พ้นวงจรอำนาจ

บทบรรณาธิการกล่าวอีกว่า การกระชับอำนาจยังสร้างความคลางแคลงใจในหมู่นักลงทุนชาวต่างชาติด้วย ไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าการรวบอำนาจจะทำให้เกิดกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่เข้าท่าเข้าทางยิ่งขึ้น ที่ผ่านมา รัฐบาลทหารเองยังได้หันไปใช้นโยบายประชานิยมแบบทักษิณเช่นกัน เพื่อระงับความขุ่นเคืองของชาวนา

รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐบาลในอนาคตทำตาม “ยุทธศาสตร์ชาติ” ระยะเวลา 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ที่ว่านี้คงไม่สร้างความเชื่อมั่นแก่บริษัทต่างๆที่กำลังพิจารณาที่จะลงทุนระยะยาวในประเทศไทย ยุทธศาสตร์คือการประกาศเป้าหมายต่างๆ แต่สิ่งที่นักธุรกิจปรารถนาเหนืออื่นใด คือ ภาวการณ์ที่คาดหมายได้ต่างหาก

“ความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนคาดหมายได้ว่า ประเทศไทยบรรลุความเห็นพ้องของทุกฝ่ายแล้วในเรื่องระบบการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับนี้แทบไม่อาจอวดอ้างได้เลยในเรื่องนี้” บทบรรณาธิการระบุ

ประการสุดท้าย การฝากความหวังไว้กับ “คนดี” เพียงหยิบมือที่จะสร้างระบบที่ใสสะอาด ถือเป็นการวางเดิมพันที่ใช้ไม่ได้ เดิมพันที่ดีกว่าคือฝากความหวังไว้กับระบบ เป็นระบบที่เสริมสร้างความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด มีการกระจายอำนาจ พัฒนาพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ส่งเสริมภาคประชาสังคมและสื่อสารมวลชน

กรณีนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดว่า ถ้าร่างฉบับนี้ไม่ผ่าน ตนจะเขียนรัฐธรรมนูญเองนั้น บลูมเบิร์กบอกว่า รัฐธรรมนูญของพล.อ.ประยุทธ์จะยิ่งมีความชอบธรรมน้อยลงไปอีก หนทางเดียวที่ประเทศไทยจะบรรลุการรอมชอมได้ก็คือ จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเสรี แล้วให้ส.ส.และสาธารณชนอภิปรายกันถึงหลักใหญ่ใจความต่างๆของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

“กระบวนการเช่นนี้ใช้เวลายาวนาน มีความไม่แน่นอน และยุ่งยาก แต่ประเทศไทยมีความแตกแยกทางการเมืองที่กินลึก ไม่มีทางลัดใดๆที่จะสมานแผลนี้ได้” บลูมเบิร์กกล่าวในที่สุด.

Source: Bloomberg
Photo: AP

Thailand Needs More Democracy
14AUG 4, 2016 5:00 PM ES|

Thailand Needs More Democracy Bloomberg - 14AUG 4, 2016 5:00 PM EST

Thailand Needs More Democracy -Bloomberg  14AUG 4, 2016 5:00 PM EST

photo 1

1
The military junta now ruling Thailand is intent on ratifying a new constitution that would entrench the influence of unelected officials over future governments. But Thais preparing to vote on the document this Sunday should be wary. What their country needs isn’t less democracy, but more.
2
Though long and complicated, the proposed constitution has a simple goal: to hem in popularly elected politicians with new rules, voting procedures and institutions dominated by unelected Thai elites. A revamped electoral system would confer an advantage on smaller parties, thus encouraging weak coalition governments. The upper house of parliament would be appointed rather than elected and could decide the next prime minister, who also wouldn’t have to be elected. Various unaccountable bodies — from the Constitutional Court to an anti-corruption agency — would have broad powers to disqualify candidates, monitor budgets and otherwise constrain government policies.
3
If it passes, the new constitution is less likely to foster calm than renewed political protests. It represents yet one more attempt by Bangkok power brokers

Thailand Needs More Democracy Bloomberg - 14AUG 4, 2016 5:00 PM EST

Thailand Needs More Democracy -Bloomberg  14AUG 4, 2016 5:00 PM EST

photo 2

to defenestrate parties loyal to former Prime Minister Thaksin Shinawatra, whose power base lies in the poor and populous north and northeast of the country. Those voters have grown accustomed to the power of the ballot box. They can’t simply be expected to accept a long-term diminution of their rights.
4
Concentrating power also has to raise doubts in the minds of foreign investors. There’s no reason to think it’ll result in more sober economic policy making. The junta itself has already resorted to Thaksin-style populist policies in order to mollify Thai farmers; any new government will be tempted to do the same.
5
While the constitution demands that those future governments adhere to the junta’s 20-year “national strategy,” that alone is unlikely to reassure companies contemplating long-term investments in Thailand. The strategy is a broad statement of goals. What businesses desire most is predictability — a confidence that Thailand has settled on a political system broadly acceptable to all parts of the country and all rungs of society. This constitution can hardly make that claim.
6
Finally, counting on a few “wise men” to clean up the system is a poor bet. Far better would be a system that increases transparency and accountability. More power needs to be devolved to provinces so that politics becomes less of a winner-takes-all scramble in Bangkok. To provide a check in parliament, Thailand needs to develop an opposition party with truly national appeal. Civil society and the media need to be strengthened rather than intimidated and suppressed as they’ve been under junta rule.
7
Prime Minister Prayuth Chan-Ocha has suggested that, if this constitution is rejected, he’ll ram through his own version. But that would carry even less legitimacy. The only way for Thailand to reach a stable and lasting compromise is to widen the discussion — to hold free parliamentary elections and allow a proper debate among the public and its representatives about the contours of a new constitution (there are plenty to choose from).
8
Such a process would undoubtedly be long, uncertain and messy. But Thailand’s political divisions run deep. There are no shortcuts to healing them.

To contact the senior editor responsible for Bloomberg View’s editorials: David Shipley at davidshipley@bloomberg.net.

โฆษณา

3 thoughts on “ประเทศไทยต้องการประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น Bloomberg

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  ประเทศไทยต้องการประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
  Bloomberg
  .
  “ความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนคาดหมายได้ว่า ประเทศไทยบรรลุความเห็นพ้องของทุกฝ่ายแล้วในเรื่องระบบการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับนี้แทบไม่อาจอวดอ้างได้เลยในเรื่องนี้”
  .
  หนทางเดียวที่ประเทศไทยจะบรรลุการรอมชอมได้ก็คือ จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเสรี แล้วให้ส.ส.และสาธารณชนอภิปรายกันถึงหลักใหญ่ใจความต่างๆของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
  .
  “กระบวนการเช่นนี้ใช้เวลายาวนาน มีความไม่แน่นอน และยุ่งยาก แต่ประเทศไทยมีความแตกแยกทางการเมืองที่กินลึก ไม่มีทางลัดใดๆที่จะสมานแผลนี้ได้” บลูมเบิร์กกล่าวในที่สุด.
  .
  http://wp.me/p3uK8h-2pY
  ประเทศไทย, ประชาธิปไตย, Bloomberg, voicetv
  .

  Liked by 1 person

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  ประเทศไทยต้องการประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
  Thailand Needs More Democracy
  14AUG 4, 2016 5:00 PM ES|
  5.
  — a confidence that Thailand has settled on a political system broadly acceptable to all parts of the country and all rungs of society. This constitution can hardly make that claim.
  7
  The only way for Thailand to reach a stable and lasting compromise is to widen the discussion — to hold free parliamentary elections and allow a proper debate among the public and its representatives about the contours of a new constitution (there are plenty to choose from).
  8
  Such a process would undoubtedly be long, uncertain and messy. But Thailand’s political divisions run deep. There are no shortcuts to healing them.
  .
  http://wp.me/p3uK8h-2pY
  ประเทศไทย, ประชาธิปไตย, Bloomberg, voicetv
  .

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.