นิมนต์‘พระสงฆ์’ ทั่วปท.ร่วมพิธีลง อุกเขปนียกรรม โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 31 มี.ค. 2559 07:30

เครือข่ายพระสังฆาธิการฯนิมนต์สงฆ์ทั่วปท.ลงอุกเขปนียกรรม พุทธะอิสระ


ด้วยเป็นที่ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณะว่า พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (พุทธะอิสระ) วัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
แม้อาศัยสงฆ์ในสังมณฑลไทย อุปสมบทในพระพุทธศาสนา
เป็นผู้หัวดื้อ ว่ายากสอนยากได้สมคบคฤหัสถ์ ด้วยการสมคบอันไม่สมควร ตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
เป็นภิกษุพาล สันดานหยาบ รุกรานพระเถระ ไม่ฉลาดในธรรม มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร มีความประพฤติเป็นที่รังเกียจต่อคณะสงฆ์

http://wp.me/p7cLjG-8H
เครือข่ายพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย, อุกเขปนียกรรม, พระสุวิทย์, พุทธะอิสระ

นิมนต์พระทั่วประเทศ ขับไล่ พุทธะอิสระ ชี้เป็นผู้หัวดื้อ ภิกษุพาล
นิมนต์‘พระสงฆ์’ ทั่วปท.ร่วมพิธีลง อุกเขปนียกรรม
โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 31 มี.ค. 2559 07:30
เครือข่ายพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย

เครือข่ายพระสังฆาธิการฯชวนพระทั่วไทยขับ’พระพุทธะอิสระ’ออกจากหมู่สงฆ์ - matichon

เครือข่ายพระสังฆาธิการฯชวนพระทั่วไทยขับ’พระพุทธะอิสระ’ออกจากหมู่สงฆ์ – matichon

http:\\chonsamun.com/wp-content/uploads/2016/03/chonsamun83.jpg

ประกาศ

เครือข่ายพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย
เรื่อง ขอนิมนต์พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลลงอุกเขปนียกรรมพระสุวิทย์ ธีรธมฺโม(พุทธอิสระ)
……………..

ด้วยเป็นที่ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณะว่า พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (พุทธะอิสระ) วัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แม้อาศัยสงฆ์ในสังมณฑลไทย อุปสมบทในพระพุทธศาสนา เป็นผู้หัวดื้อ ว่ายากสอนยากได้สมคบคฤหัสถ์ ด้วยการสมคบอันไม่สมควร ตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เป็นภิกษุพาล สันดานหยาบ รุกรานพระเถระ ไม่ฉลาดในธรรม มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร มีความประพฤติเป็นที่รังเกียจต่อคณะสงฆ์

เห็นควรให้ใช้หลักพระธรรมวินัยตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ ลงอุกเขปนียกรรม ยกภิกษุผู้เช่นนั้นออกจากหมู่สงฆ์ จนกว่าจะละทิฐิกลับตัวกลับใจ อันจะยังความสุขสงบกลับคืนสู่สังฆมณทล และพุทธบริษัท
แม้นมิอาจละทิฐิ ยังมุ่งมั่นตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ ควรได้รับการลงโทษสถานหนัก ประกาศปัพพาชนียกรรม ขับไล่ออกจากหมู่สงฆ์ สิ้นสุดความเป็นพระหาอาวาสมิได้
ด้วยอุกเขปนียกรรมนี้ ขอสงฆ์ทั้งปวงพึงทราบว่า ภิกษุผู้เช่นนั้น จะมิอาจร่วมสังฆกรรมใดๆในฐานะของสงฆ์ มีการบรรพชาอุปสมบท และการลงอุโบสถสวดปาติโมกข์ เป็นต้น สังฆกรรมใด ที่ภิกษุผู้เช่นนั้นอยู่ในหัตถบาส สังฆกรรมนั้น เป็นอันถึงความเป็นสังฆกรรมวิบัติ เพราะอุกเขปนียกรรมนี้ แล

เครือข่ายพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

นิ่มอนงค์ Return 31 มีนาคม 2016 เวลา 15:57 น. · มึงได้ตายแน่… *********************** __//นิ่มอนงค์

นิ่มอนงค์ Return 31 มีนาคม 2016 เวลา 15:57 น. · มึงได้ตายแน่… *********************** __//นิ่มอนงค์

ประกาศนิมนต์สงฆ์ทั่วประเทศลงอุกเขปนียกรรมพุทธะอิสระ | เดลินิวส์
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 16:00 น.“
เครือข่ายพระสังฆาธิการฯชวนพระทั่วไทยขับ’พระพุทธะอิสระ’ออกจากหมู่สงฆ์ | matichon
เครือข่ายพระสังฆาธิการฯนิมนต์สงฆ์ทั่วปท.ลงอุกเขปนียกรรม พุทธะอิสระ | khaosod
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 23:04 น.
นิมนต์‘พระสงฆ์’ ทั่วปท.ร่วมพิธีลง อุกเขปนียกรรม | thairath
โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 31 มี.ค. 2559 07:30
นิมนต์พระทั่วประเทศ ขับไล่ “พุทธะอิสระ” ชี้เป็นผู้หัวดื้อ-ภิกษุพาล | msn
Nation Channel

โฆษณา

4 thoughts on “เครือข่ายพระสังฆาธิการฯนิมนต์สงฆ์ทั่วปท.ลงอุกเขปนียกรรม พุทธะอิสระ

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  เครือข่ายพระสังฆาธิการฯนิมนต์สงฆ์ทั่วปท.ลงอุกเขปนียกรรม พุทธะอิสระ
  .
  ด้วยเป็นที่ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณะว่า พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (พุทธะอิสระ) วัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  .
  แม้อาศัยสงฆ์ในสังมณฑลไทย อุปสมบทในพระพุทธศาสนา
  .
  เป็นผู้หัวดื้อ ว่ายากสอนยากได้สมคบคฤหัสถ์ ด้วยการสมคบอันไม่สมควร ตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
  .
  เป็นภิกษุพาล สันดานหยาบ รุกรานพระเถระ ไม่ฉลาดในธรรม มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร มีความประพฤติเป็นที่รังเกียจต่อคณะสงฆ์
  .
  http://wp.me/p7cLjG-8H
  เครือข่ายพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย, อุกเขปนียกรรม, พระสุวิทย์, พุทธะอิสระ
  .

  Liked by 1 person

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  นิ่มอนงค์ Return
  31 มีนาคม 2016 เวลา 15:57 น. ·

  มึงได้ตายแน่…
  ***********************
  __//นิ่มอนงค์

  เริ่มจากสงฆ์ภาคใต้…อิสาน และวันนี้ทั้งประเทศ

  นิมนต์สงฆ์ทั่วประเทศ ขับ “พุทธะอิสระ”

  เอาสิไอ้โล้น…มึงอยู่ได้อยู่ไป…
  ไอ้หน้าด้าน

  Liked by 1 person

 3. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  จี้’คณะสงฆ์นครปฐม’ลงโทษ’เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย’ อ้างปล่อย’พุทธะอิสระ’ทำหมู่สงฆ์แตกแยก
  matichon | วันที่: 31 มี.ค. 59 เวลา: 17:13 น.
  .

  “ด้วยพระพุทธะอิสระพระลูกวัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม อุปสมบทภายในพัทธสีมาแห่งคณะสงฆ์ไทย โดยพระอันดับ พระอนุสาวนาจารย์ พระกรรมวาจาจารย์ และพระอุปัชฌาย์ เป็นพระจากคณะสงฆ์ไทย..

  Liked by 1 person

 4. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  คณะสงฆ์ขอนแก่นลงอุกเขปนียกรรม “พุทธะอิสระ” จี้พศ.รายงานรัฐบาลขับออกจากหมู่พระแล้ว
  | matichon
  วันที่: 1 เม.ย. 59 เวลา: 17:46 น.
  .
  คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ออกประกาศเรื่อง ขอให้สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม แก่ ภิกษุผู้ตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์
  .

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.