คลัีงเก็บรายวัน: มีนาคม 26, 2016

ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34 – เพราะไม่ใช่อลัชชี เลยโดนไล่?

พุท_ธะ หัวกรวย 2


อุกเขปะ พุท_ธะ พุทโถ
อ เป หิ อ ภิ โธ่ โ ถ ถุ ย!
ยกจากหมู่แยกห_าลาไล่อ้ายทุย
พุท_ธะจุ้น พุท_ธะจุ๊ย แล้ว นะจ๊ะ

อาเมน

samunchon
25 มีนาคม 2016
http://wp.me/p7cLjG-7a
พุทธะอิสระ
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา
'พุทธะอิสระ' ท้า 'ท่านเจ้าคุณ' วัดดัง รีบนัดม็อบพระเคลือนไหว

พุท_ธะ หัวกรวย


ท่านแกว่งปาก ถึงใคร อ้าย พุท_ธะ
สันดานหยาบบาปนะจ๊ะพระหัวกล้วย
ปากระราน สันดานห_า พระหัวกรวย
แ ก๊ ง ไอ้ ตู่ …หั ว ค ร ว ย …ค ม ช .

อาเมน

samunchon
25 March 2016

http://wp.me/p7cLjG-72
พุทธะอิสระ, พุท_ธะ, หัวกรวย, สันดานหยาบ, ทะยานอยาก, หลงงมงาย, ใฝ่ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม

การค้าเพื่อประชาธิปไตยในเอเชียอาคเนย์


Rick Zedník ‏@RickZednik Watch highlights

Rick Zedník
Watch highlights – Hosuk Lee-Makiyamama, director of the Brussels-based European Centre for International Political Economy (ECIPE)

การลงโทษอันรุนแรงของเขาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยได้รับการเสริมด้วยความคิดเห็นจาก Jaran Ditapichai, นักกิจกรรมทางการเมืองไทยที่ได้รับในการเนรเทศในปารีสตั้งแต่รัฐประหาร 2014 ที่บอกว่า 70% ของคนชั้นกลางในเมืองไทย “ไม่เชื่อในระบอบประชาธิปไตย”

http://wp.me/p7cLjG-6l
Thailand, European Commission, คณะกรรมาธิการยุโรป
อ่านเพิ่มเติม

จอม เพชรประดับ

จอม เพชรประดับ


จอม คือ โจทย์ประเด็นผู้เห็นต่าง
จอม คือ จำเลยข้างฝ่ายตรงข้าม
จอม คือ ผู้เสียหาย ถูกคุกคาม
จาก อำนาจรัฐ เลวทราม คสช.

samunchon
26 March 2016
🙏🌞🌐😘❤️🐸🐔🍀🌀🐠
http://wp.me/p7cLjG-6h

จอม เพชรประดับ, Jom Petchpradab
อ่านเพิ่มเติม