คลัีงเก็บรายวัน: มีนาคม 25, 2016

การเรียนรู้จากประชาชน Thaksin Shinawatra


Thaksin Shinawatra . การเรียนรู้จากประชาชน คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด..

Thaksin Shinawatra
การเรียนรู้จากประชาชน คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด..

โพสต์สุดท้าย 7 ธันวา ปี ’56
ดิบเถื่อนป่า ฟ้าปกเทือก ม็อบเมือกกร่าง
ประ ชา ธิป ไตย สิ้นไร้หนทาง
ดิน จรด ฟ้า ตาสว่าง กลางนคร

samunchon
25 March 2016
http://wp.me/p7cLjG-66

Thaksin Shinawatra, thaksinofficial,ทักษิณ ชินวัตร, ชีวิตและผลงาน
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา