คลัีงเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 25, 2016

ไม่สำคัญ ต้องสรรคำ


chonsamun_avatar

chonsamun_avatar

หยัดแถว เดินแนวตอนเรียงหนึ่ง
เหยียดตรึง เดินเรียงหน้ากระดานได้
ชายหญิง ไม่สำคัญ แม้เป็นใคร
กายใจ คล้องจองคล้องสอดสำแดง

http://wp.me/p7cLjG-2E
ไม่สำคัญ, ต้องสรรคำ, Lady’s Story Club, samunchon
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา
EP.4: ปันส่วนส.ส.ปราบเผด็จการรัฐสภา

EP.4: ปันส่วนส.ส.ปราบเผด็จการรัฐสภา


ปันส่วนผสม

จัดสรรปันส่วนผสม
โค่นล้มเลือกตั้งพังพ่าย
ม็อบเทือกเมือกจูงฝูงควาย
คล้าย..มวลมหาประชาชน

samunchon
25 Feb. 2016

http://wp.me/p3uK8h-1kH
ปันส่วนส.ส., จาตุรนต์ ฉายแสง, รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, ประพันธ์ นัยโกวิท
อ่านเพิ่มเติม