คลัีงเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 21, 2016

ขอบใจจริงจริง!!!!! silom vote no 10-06-54


VOTE NO

VOTE NO

อยากขอบใจ ที่สอนให้
yaak korp-jai tee sorn hai

ขนและใข่ ฉันชื่นฉ่ำ
khon lae khai jon cheun cham

และสอน ให้เจ็บให้ช้ำ
lae sorn hai jep hai cham

ให้จำ บทเรียน ที่แพงเหลือหลาย
hai jam bot-rian tee paeng leu-laai

http://wp.me/p7cLjG-21
ขอบใจจริงจริง, vote no
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา