คลัีงเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 7, 2016

สีเก่า


cropped_avatar_chonsamun

cropped_avatar_chonsamun

การบ้านก็พอรู้เรื่อง
การเมืองก็พอรู้อยู่
เพียง แค่ แล แล ดู ดู
สู้ สู้ มา แค่ สิบ ปี

http://wp.me/p7cLjG-16
สีเก่า
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา