คลัีงเก็บรายวัน: มกราคม 26, 2016

เพลงชุด ชื่อ "เพชรรัตนาลัย"

เพชรรัตนาลัย: ใบไม้ร่วง_ธนพร แวกประยูร (ปาน)


เพลงชุด ชื่อ "เพชรรัตนาลัย"

บทเพลงชุด เพชรรัตนาลัย ประกอบด้วย ๓ บทเพลง เพชร ใบไม้ร่วง พสุธากันแสง


แผ่วลมพัดพลิ้ว
ใบไม้ปลิวเคลียคลอ
ไผ่เสียดสีซอ
คลอเสียงพิณเรไร
1
Softly wind blows
Leafs throws nearby
Bamboo crush and cry
With sound cicada

http://goo.gl/4qAB1P
เพชรรัตนาลัย, ใบไม้ร่วง, ธนพร แวกประยูร (ปาน)
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา