คนคนนี้แหละคน _ เจ้าข้าฯก็แค่คน


คนคนนี้แหละคน _ เจ้าข้าฯก็แค่คน
ถึงเจ้าก็เถอะเจ้า..ข้าฯไม่เข้าเฝ้าหมอบคลาน..ร.5 พระราชทาน..ทรงเลิกทาสให้เป็นไทย

เจ้าข้าฯก็แค่คน

ถึงเจ้าก็เถอะเจ้า
ข้าฯไม่เข้าเฝ้าหมอบคลาน
ร.5 พระราชทาน
ทรงเลิกทาสให้เป็นไทย

http://goo.gl/4Z7NWe
กวีการเมือง

คนคนนี้แหละคน

ถึงปืนก็เถอะปืน
เจ้าข่มขืนก็เพียงกาย
แต่ใจนี้สู้ตาย
ไม่ยอมแพ้แก่ปลายปืน

ถึงคุกก็เถอะคุก
เจ้าฝากทุกข์ก็ชั่วคืน
กฎเป็นอำนาจปืน
จะแข็งขืนจนยามตาย

รวี โดมพระจันทร์
๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๗

เจ้าข้าฯก็แค่คน

ถึงป๋าก็เถอะป๋า
เจ้าโหนฟ้าก็อย่าหมาย
ฟ้าล่มดินทะลาย
ก็ฉิบหายไปตามกาล

ถึงเจ้าก็เถอะเจ้า
ข้าฯไม่เข้าเฝ้าหมอบคลาน
ร.5 พระราชทาน
ทรงเลิกทาสให้เป็นไทย
.
samunchon khonsamun
สามัญชน 4 มีนาคม 2558
http://goo.gl/4Z7NWe

#คนคนนี้แหละคน #เจ้าข้าฯ #แค่คน

instagram

รูปภาพ pagepeeker ของ khonsamun blogspot คนคนนี้แหละคน _ เจ้าข้าฯก็แค่คน – pagepeeker
Advertisements