คลัีงเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 24, 2015

พาล _ แดง ปกป้องแม้วปู


พาล _ แดง ปกป้องแม้วปู
ทักษิณเทิดเลิศล้ำ อานนท์ นาเฮย..ปูยิ่งลักษณ์นำภา ผ่องแผ้ว

ทักษิณเทิดเลิศล้ำ …อานนท์ นาเฮย
ปูยิ่งลักษณ์นำภา …..ผ่องแผ้ว
เป็นเปรมตู่ปัญหา ….หอกหัก
หอกห่าหอกหักแล้ว…พ่ายแม้ว พาลปู

http://goo.gl/ohUISV
ปกป้อง, พาล, แม้วปู, แดง
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา