คลัีงเก็บรายวัน: มกราคม 29, 2015

The Moon Represents my Heart (แตะเธอโลกแตกแน่)


.
” by day, Deng Xiaoping rules China,
but by night, Deng Lijun rules.”
.
” เติ้ง เสี่ยว ผิง ปกครองจีน ตอนกลางวัน
เติ้ง ลี่ จวิน ปกครองจีน ตอนกลางคืน”
.

โฆษณา