คลัีงเก็บรายวัน: มกราคม 27, 2015

เราจะสู้ เพื่อกระเจี๊ยวของเรา _ พร้อมไหมพร้อม? พร้อมไหมคนไทย

เราจะสู้ เพื่อกระเจี๊ยวของเรา _ พร้อมไหมพร้อม? พร้อมไหมคนไทย


เราจะสู้ เพื่อกระเจี๊ยวของเรา _ พร้อมไหมพร้อม?  พร้อมไหมคนไทย
เราจะสู้ เพื่อกระเจี๊ยวของเรา _ พร้อมไหมพร้อม? พร้อมไหมคนไทย

เงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวจนเจี๊ยวหด
บรรจงตดเบาเบา เสียงเศร้าสร้อย

http://goo.gl/ClEcrs
กระเจี๊ยว, พร้อมไหมพร้อม?, เราจะสู้,
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา