คลัีงเก็บรายวัน: มกราคม 13, 2015

สอระยำ

สอระยำตอตู่ คู่ปอเปรม
เคลมบ้านเมือง เรืองอำนาจ
ลอลิ้ม เลิกกู้ชาติ
ทอเทือกทาส พึ่งพระธรรม

มอแม้ว ดูไบดู
ปอปูสู้ สุดลึกล้ำ
สอสอ สอระยำ
ระยำหนอ สอนอชอ.

samunchon khonsamun
สามัญชน 13 มกราคม 2558
🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p3uK8h-KY

#กวีการเมือง ,สอนอชอ, สอระยำ
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา