คลัีงเก็บรายวัน: มกราคม 5, 2015

"ป๋า – ตู่ คู่เวรกรรม นำไทยอวย"_คำขวัญวัน ด.ผู้ใหญ่ 2558


“ป๋า – ตู่ คู่เวรกรรม นำไทยอวย”_คำขวัญวัน ด.ผู้ใหญ่ 2558

ความรู้ คู่คุณธรรม
คุณหนะทำ ระยำ ยิ่ง
ปลายปืน ยืนหยัดนิ่ง
ยิงแสกหน้า ตา..ต่อฟัน

short url : http://goo.gl/NxmlP9
บทกวีการเมือง, คำขวัญ, คู่เวรกรรม, ด.ผู้ใหญ่, ป๋า – ตู่, ไทยอวย

“ป๋า – ตู่ คู่เวรกรรม นำไทยอวย”

คำขวัญวัน ด.ผู้ใหญ่ 2558

ป๋า – ตู่ คู่เวรกรรม
นำไทยอวย ทวยนำไทย
หนุนทำ นำทุนไท้
คุณทำใคร ใคร่คลำทุน

ความรู้ แค่ ตู่ – ป๋า
มาอวดโอ้ โง่เต่าตุ่น
ป๋า – ตู่ เก็บกักตุน
กระสุนปืน มาปล้นชิง

ความรู้ คู่คุณธรรม
คุณหนะทำ ระยำ ยิ่ง
ปลายปืน ยืนหยัดนิ่ง
ยิงแสกหน้า ตา..ต่อฟัน

samunchon khonsamun
สามัญชน มกรา ’58
http://goo.gl/NxmlP9

บทกวีการเมือง, คำขวัญ, คู่เวรกรรม, ด.ผู้ใหญ่, ป๋า – ตู่, ไทยอวย

รูปภาพ pagepeeker ของ khonsamun blogspot
“ป๋า – ตู่ คู่เวรกรรม นำไทยอวย”_คำขวัญวัน ด.ผู้ใหญ่ 2558 – pagepeeker

โฆษณา