คลัีงเก็บรายวัน: พฤษภาคม 14, 2013

ทวงคืนMBLOG

ทวงคืนMBLOG ใครทำเลอะ? ใครทำล็อค?


โดนด่านิดโดนด่าหน่อยทำหอยง้ำ
เดินหน้าคว่ำโดนหำหน่อยทำหอยหงาย
สามสี่ปี ที่ร่วมถาง ทางอบาย
หลงข้างทางมากมายBLOGควายวัว

http://wp.me/p3uK8h-JX
ทวงคืนMBLOG
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา
ทวงคืนMBLOG

ทวงคืนMBLOG เลอะเทอะ


 

Hoffnung für alle – Skyway Edition
Die Bibel, die unsere Sprache spricht!

สามสี่ปีที่ร่วมถางทางMBLOG
เหลืองหมดแรงแดงถูกล็อคBLOGถูกไล่
ขอทวงคืน ใจที่ทุ่ม เทให้ไป
ขอเก็บไว้ไม่ให้ใครทำเลอะเทอะ

http://wp.me/p3uK8h-JV
ทวงคืนMBLOG, เลอะเทอะ
อ่านเพิ่มเติม