คลัีงเก็บรายวัน: เมษายน 10, 2011

ทัศนีย์ บุญประสิทธิ์

"ครึ่งหนึ่งของพรรค คือความเป็นพันธมิตรฯ…" ทัศนีย์ บุญประสิทธิ์


ทัศนีย์
ทัศนีย บุญประสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรคการเมืองใหม่

“ครึ่งหนึ่งของพรรค คือความเป็นพันธมิตรฯ…” ทัศนีย์ บุญประสิทธิ์รายงานพิเศษ – นภาพร แจ่มทับทิม”ครึ่งหนึ่งของพรรค คือความเป็นพันธมิตรฯ เราเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง”

ทัศนีย์ บุญประสิทธิ์

http://wp.me/p3uK8h-JI
พันธมิตรฯ, ทัศนีย์ บุญประสิทธิ์
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา