คลัีงเก็บรายวัน: เมษายน 2, 2011

มวลชนคนรู้ทันการเมือง รวมพลังรักชาติ (2) ดูภาพชุดจาก Manager Multimedia ดูวีดีโอประกอบจาก Manager Multimedia โดย MGR Online 30 มีนาคม 2554 00:16 น.

รวมพลังฯ 43 : อัญเชิญบทเพลง อาทิตย์อับแสง อ.เทพมนตรี เวทีมัฆวานฯ 29-0-354 18:05


ภาพที่ 1.

มวลชนคนรู้ทัน

มวลชนคนรู้ทันการเมือง รวมพลังรักชาติ (2) โดย MGR Online 30 มีนาคม 2554

อ.เทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระ
MVอาทิตย์อับแสง อ.เทพมนตรี
อาทิตย์อับแสง Artit Up Saeng Midi

http://wp.me/p3uK8h-JK
อาทิตย์อับแสง, อ.เทพมนตรี, เวทีมัฆวานฯ,
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา