รวมพลังฯ 40 :: เพลง ต้นตระกูลไทย "กลุ่มเยาวชนปกป้องแผ่นดิน"


พันธมิตรฯปักหลักสู้
เพลง ต้นตระกูลไทย “กลุ่มเยาวชนปกป้องแผ่นดิน”
20/03/54 13.20น. ช่วงที่13 กิจกรรมจาก “กลุ่มเยาวชนปกป้องแผ่นดิน” รวมพลังปกป้องแผ่นดิน ณ สะพานมัฆวานรังสรรค์
เพลง ต้นตระกูลไทย


เหลืออีก
“นายกยิ่งลักษณ์ ครบวาระ 2 ปี คริ คริ”
“Vote yes Yingluck”

20/03/54
13.20น. ช่วงที่13 กิจกรรมจาก “กลุ่มเยาวชนปกป้องแผ่นดิน”

รวมพลังปกป้องแผ่นดิน ณ สะพานมัฆวานรังสรรค์

ภาพที่ 2.


หนังสือเพลงปลุกใจ เพื่อชาติและแผ่นดิน พร้อม CD


วันที่ 20/03/54
เวลา 13.40 น. “รวมพลัง ปกป้องแผ่นดิน” การแสดงดนตรีสด

ณ สะพานมัฆวานรังสรรค์ โดย เยาวชนรวมพลังปกป้องแผ่นดิน

ภาพทีี่ 3.

ประมวลภาพ: พันธมิตรเหนียวแน่น

ประมวลภาพ: พันธมิตรเหนียวแน่น ย้ำจุดยืนปกป้องชาติ-แม้รัฐจ้องสลายชุมนุม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 มีนาคม 2554 19:28 น.


1 playlists


540216
2106เพลงต้นตระกูลไทย1 9
Photobucket

ต้นตระกูลไทย

คำร้อง : หลวงวิจิตรวาทการ

ทำนอง : หลวงวิจิตรวาทการ

[ซ้ำ **,***][ซ้ำ **,***]

[**]
๑.ต้นตระกูลไทย ใจท่านเหี้ยมหาญ
รักษาดินแดนไทย ไว้ให้ลูกหลาน
สู้จนสูญเสีย แม้ชีวิตของท่าน
เพื่อถนอมบ้าน เมืองไว้ให้เรา
[***]
๒.ลุกขึ้นเถิด พี่น้องไทย
อย่าให้ ชีวิตสูญเปล่า
รักชาติ ยิ่งชีพของเรา
เหมือนดัง พงศ์เผ่า ต้นตระกูลไทย
๓.ท่านพระยาราม ผู้มีความแข็งขัน
สู้รบป้องกัน มิได้ยอมแพ้พ่าย
พระราชมนู ทหารสมัยกู้ชาติ
แสดงความสามารถ ได้ชัยชนะมากหลาย
๔.เจ้าพระยา โกษาเหล็ก
ท่านเป็นแม่ทัพชั้นเอก ของสมเด็จพระนารายณ์
สีหราช เดโช
ผจญสงครามใหญ่โต ต่อตีศัตรูแพ้พ่าย
๕.เจ้าคุณพิชัย ดาบหัก
ผู้กล้าหาญยิ่งนัก ล้วนเป็นต้นตระกูลไทย
[ซ้ำ **,***]
หมู่บุคคล สำคัญ
หัวหน้าชาวบางระจัน ที่เราหาชื่อได้
๖.นายแท่น นายดอก นายอิน นายเมือง
ขุนสรรค์ พันเรือง นายทอง แสงใหญ่
นายโชติ นายทองเหม็น
ท่านพวกนี้ล้วนเป็น ผู้กล้าหาญชาญชัย
๗.นายจันหนวดเขี้ยว กับนายทองแก้ว
ทำชื่อเสียงเพริศแพร้ว ไว้ลายเลือดไทย
ชาวบางระจัน สำคัญยิ่งใหญ่
เป็นต้นตระกูลของไทย ที่ควรระลึกตลอดกาล
๘.องค์พระสุ- ริโยทัย
ยอดมิ่งหญิงไทย สละพระชนม์เพื่อชาติ
ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร
ป้องกันถลางนคร ไว้ด้วยความสามารถ
๙.ท้าว สุรนารี
ผู้เป็นนักรบสตรี กล้าหาญองอาจ
ป้องกันอีสาน ต้านศัตรูของชาติ
ล้วนเป็นสตรีสามารถ ต้นตระกูลของไทย

ภาพทีี่ 4 – 6 


24/03/54
15.40น. ช่วงที่17 โดยศิลปิน “กลุ่มเยาวชนไทยหัวใจรักชาติ” รวมพลังปกป้องแผ่นดิน ณ สะพานมัฆวานรังสรรค์

 


06/03/54
13.15น. ช่วงที่13 รวมพลังปกป้องแผ่นดิน ณ สะพานมัฆวานรังสรรค์ ให้ความรู้โดย “อมรเทพ”

การแสดงโดยศิลปิน “กลุ่มเยาวชนไทยหัวใจรักชาติ” นาทีที่ 14.10

รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน
update 12-12-2555 02:55

wannaprasart blog