คลัีงเก็บรายวัน: มีนาคม 13, 2011

รวมพลังฯ 34 :: MVศรัทธา - พันธมิตร Hin Lek Fai SMF

รวมพลังฯ 34 :: MVศรัทธา – พันธมิตร Hin Lek Fai SMF


ภาพที่ 1 – 2

รวมพลังฯ 34 :: MVศรัทธา – พันธมิตร
Hin Lek Fai SMF

ที่มา รู้ดีไม่รู้ ที่ไป
คนเรา มันเลือกเกิดเอง ไม่ได้
แต่เรา เลือกได้จะเป็น เช่นไร
เลือกได้ จะทำตามใจด้วยตัว ของเรา

http://goo.gl/4HlW7o
รวมพลังฯ 34, MVศรัทธา, พันธมิตร, Hin Lek Fai SMF
อ่านเพิ่มเติม