คลัีงเก็บรายวัน: ธันวาคม 28, 2010

“มาร์ค” แจงผ่านเฟซบุ๊ก 20 จุดยืน ไม่เลิกเอ็มโอยู 43


“นายกฯ” เผยแพร่บทความ 20 หน้า แสดงจุดยืนรัฐบาลประชาธิปัตย์ เปรียบเทียบกับ จุดยืนของพันธมิตรฯ 20 ข้อ ยืนยันทำถูกต้องที่ยึดมั่นดำเนินการตามเอ็มโอยู 43
“มาร์ค” แจงผ่านเฟซบุ๊ก 20 จุดยืน ไม่เลิกเอ็มโอยู 43
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 ธันวาคม 2553 08:29 น.
Local – Manager Online – เขมรจับ ส.ส.ปชป.พร้อม “แซมดิน-วีระ” ขณะพิสูจน์ชายแดนสระแก้ว

http://wp.me/p3uK8h-1b
เอ็มโอยู 43
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา
ราชอาณาจักรไทยคือสิ่งที่รัฐบาลและคนไทยจะร่วมกันปกป้อง ตอนที่3

ราชอาณาจักรไทยคือสิ่งที่รัฐบาลและคนไทยจะร่วมกันปกป้อง ตอนที่3


ราชอาณาจักรไทยคือสิ่งที่รัฐบาลและคนไทยจะร่วมกันปกป้อง .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23 ธ.ค. 2553
ราชอาณาจักรไทยคือสิ่งที่รัฐบาลและคนไทยจะร่วมกันปกป้อง

บทความ

23 ธ.ค. 2553

ราชอาณาจักรไทยคือสิ่งที่รัฐบาลและคนไทยจะร่วมกันปกป้อง

Download เอกสาร

http://wp.me/p3uK8h-HQ
ราชอาณาจักรไทย
อ่านเพิ่มเติม

33 ประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน

ราชอาณาจักรไทยคือสิ่งที่รัฐบาลและคนไทยจะร่วมกันปกป้อง ตอนที่2


33 ประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน

33 ประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน โดย ** 13 ธันวาคม 2553 15:31 น.

บทความ

23 ธ.ค. 2553

ราชอาณาจักรไทยคือสิ่งที่รัฐบาลและคนไทยจะร่วมกันปกป้อง

Download เอกสาร

สรุปถาม-ตอบกรณีปัญหาเขตแดนไทย – กัมพูชา

http://wp.me/p3uK8h-HR
ราชอาณาจักรไทย,
อ่านเพิ่มเติม