รวมพลังปกป้องแผ่นดิน ตอนที่2 Clipสั้น พลเอก ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ พูด
33 ประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน

๐ ภาพที่ 1 ภาพแสดงลักษณะเขตแดนไทย (พื้นที่สีเขียว) – กัมพูชา (พื้นที่สีขาว) มีเส้นเขตแดน 2 ประเภทคือ 1. เส้นเขตแดนถาวรที่ใช้สันปันน้ำและหน้าผาที่มีความชัดเจนตามธรรมชาติ จากหลักเขตที่ 1 ช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันออกจนสุดที่ช่องบก จ.อุบลราชธานี ความยาว 195 กิโลเมตร (เส้นสีน้ำเงิน) 2. เส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนและมีการทำหลักเขตแดน ตั้งแต่ช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันตกและลงมาทางใต้จนสุด บ้านหาดเล็ก จ.ตราด ความยาม 603 กิโลเมตร มีการจัดทำหลักเขตแดนทางบกตั้งแต่หลักที่ 1 ถึง 73 (เส้นสีแดง)

๐ Clipสั้น รวมพลังปกป้องแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 (17 ธ.ค.53) – พลเอก ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ พูด

๐ ฟังเพลง เขาพระวิหาร – สีแพร เมฆาลัย

.

var addthis_config = {“data_track_clickback”:true};


Get a scroller sign at


http://www.crazyprofile.com.com!

จาก Love Kingเหลืออีก

function setcountdown(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}

//////////CONFIGURE THE COUNTDOWN SCRIPT HERE//////////////////

//STEP 1: Configure the countdown-to date, in the format year, month, day:
setcountdown(2011,05,25)

//STEP 2: Change the two text below to reflect the occasion, and message to display on that occasion, respectively
var occasion=”พันธมิตร ชุมนุมใหญ่! ครบ 120 วัน”
var message_on_occasion=”Vote No !! …Vote No !! …Vote No !!”

//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countdown area
var countdownwidth=’480px’
var countdownheight=’60px’
var countdownbgcolor=’lightblue’
var opentags=’
var closetags=’

//////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE//////////////////

var montharray=new Array(“Jan”,”Feb”,”Mar”,”Apr”,”May”,”Jun”,”Jul”,”Aug”,”Sep”,”Oct”,”Nov”,”Dec”)
var crosscount=”

function start_countdown(){
if (document.layers)
document.countdownnsmain.visibility=”show”
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById(“countdownie”) : countdownie
countdown()
}
if (document.all||document.getElementById)
document.write(‘‘)
window.onload=start_countdown
function countdown(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
futurestring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
//if on day of occasion
if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags
return
}
//if passed day of occasion
else if (dday<=-1){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Occasion already passed! "+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+"Occasion already passed! "+closetags
return
}
//else, if not yet
else{
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+dday+ " days, "+dhour+" hours, "+dmin+" minutes, and "+dsec+" seconds left until "+occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+dday+" วัน "+dhour+" ชั่วโมง "+dmin+" นาที และ "+dsec+" วินาที "+occasion+closetags
}
setTimeout("countdown()",1000)
}

เนื้อเพลง : เขาพระวิหารเป็นของไทย

แต่งโดย : ไพบูลย์ บุตรขัน

ขับร้อง : คำรณ สัมบุญณานนท์

เขาพระวิหารเป็นของไทย

เขาพระวิหาร โบราณวัตถุแห่งนี้

ขอเชิญน้องพี่ ได้โปรดจงมีความสนใจ

ด้วยเหตุและผล ต้นเรื่องเบื้องหลังอย่างไร

เชิญสดับและรับฟังได้ ผมจะบรรยายให้ฟัง

(ลำตัด)

เอ่อ…เอ้อ…เออ…เอ่ย…เอิง…เอย

เขาพระวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่ณ ที่ชายแดน

เดิมเป็นเขตแว่นแคว้น ติดกับดินแดนฝรั่ง

เป็นเขาสูงเสียบฟ้า ชะง่อนผาสูงชัน

พระเจ้าสุริยะวรมัน ขอมโบราณก่อตั้ง

สร้างวิหารขึ้นมา เพื่อแผ่ศักดาเกรียงไกร

แต่ผลที่สุดแพ้ไทย เลยมอบให้ฝากฝัง

ขแมร์ไม่ใช่ขอมโบราณ ไฉนทำไมมาพาลเรียกเอา

ขอมเป็นชาติก่อนเก่า ขแมร์มาเข้าทีหลัง

อาณาเขตชาติไทย เคยกว้างใหญ่ไพศาล

เป็นดินแดนรูปขวาน แต่ครั้งโบราณเบื้องหลัง

ตลอดแม่น้ำแม่โขง เคยเชื่อมโยงสายใย

เคยเป็นดินแดนของไทย ที่อยู่ในแผนผัง

พอถึงยุคต่อมา ฝรั่งจึงล่าเมืองขึ้น

ไทยเราแทบล้มทั้งยืน เขตแดนถูกกลืนไปบ้าง

เขมรลาวชาวญวน ถูกตีรวนยอมแพ้

ไทยพลอยติดร่างแห สุดจะแก้กลับหลัง

ถูกโกงเอาเขตดิน จึงขวานบินร่อยไป

เราต้องน้ำตาตกใน สุดแก้ไขยับยั้ง

ไทยชอกช้ำจำทน เพราะไทยเราจนอาวุธ

พอเขาเอาปืนมาอุด ไทยต้องทรุดตัวนั่ง

เสียมราษฎร์พระตะบอง เคยเป็นของไทยเรา

จำต้องยกให้เขา มันน่าเศร้าเสียจัง

พอสิ้นยุคซึมแทรก เขาปลดแอกกันไขว่

ไม่ยักจะคืนเขตไทย ที่โกงเอาไปแต่หลัง

ไทยเป็นสุภาพบุรุษ ไม่อยากพูดรื้อฟื้น

ไม่คิดทวงกลับคืน ปล่อยเป็นคลื่นกระทบฝั่ง

พี่น้องเอย…เอ๋ย…อยู่ๆ มาถูกตู่เอาดื้อๆ

หาว่าไทยแย่งยื้อ เขาพระวิหารแปลกจัง

ทั้งๆที่อยู่เขตไทย มีทางบันไดขึ้นเขา

อยู่ในเขตแดนเรา จะเรียกเอาไม่ฟัง

ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย เออ…เอิง…เอิง…เอย…

ระวังหน่อยคนขี้ตู่

เชิญพลิกประวัติศาสตร์ดู ว่าไทยเคยสู้ตายรัง เป๊กพ่อ

ขี้ตู่กลางนา ขี้ตาตุ๊กแก ของเราแท้ๆ แล้วจะมาแย่งเอาไป

ขี้ตู่กลางนา ขี้ตาตุ๊กแก เป็นของขแมร์แล้วให้มาขึ้นทางไทย

…สัมผัส…อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน…
                            

  …wannaprasart blog.ข้อความ
แบ่งปัน

textarea {color:#620108;}

โฆษณา