คลัีงเก็บรายวัน: ธันวาคม 20, 2010

รวมพลังปกป้องแผ่นดิน ตอนที่2 Clipสั้น พลเอก ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ พูด
33 ประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน

๐ ภาพที่ 1 ภาพแสดงลักษณะเขตแดนไทย (พื้นที่สีเขียว) – กัมพูชา (พื้นที่สีขาว) มีเส้นเขตแดน 2 ประเภทคือ 1. เส้นเขตแดนถาวรที่ใช้สันปันน้ำและหน้าผาที่มีความชัดเจนตามธรรมชาติ จากหลักเขตที่ 1 ช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันออกจนสุดที่ช่องบก จ.อุบลราชธานี ความยาว 195 กิโลเมตร (เส้นสีน้ำเงิน) 2. เส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนและมีการทำหลักเขตแดน ตั้งแต่ช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันตกและลงมาทางใต้จนสุด บ้านหาดเล็ก จ.ตราด ความยาม 603 กิโลเมตร มีการจัดทำหลักเขตแดนทางบกตั้งแต่หลักที่ 1 ถึง 73 (เส้นสีแดง)

๐ Clipสั้น รวมพลังปกป้องแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 (17 ธ.ค.53) – พลเอก ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ พูด

๐ ฟังเพลง เขาพระวิหาร – สีแพร เมฆาลัย

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา