คลัีงเก็บรายวัน: ธันวาคม 7, 2010

7 เจาะประเด็น

เพลงผ้าผวยและสายลมหนาว – อรวี สัจจานนท์


รายการ 7 เจาะประเด็น 6 ธ.ค.53

ลมหนาวเยือนไทย
ชาวเขา รอคอย ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว
บริจาคทุกปี… ทำไมยังขาดแคลน
ฟังเพลง ผ้าผวยและสายลมหนาว – อรวี สัจจานนท์

http://wp.me/p3uK8h-H4
ผ้าผวย, สายลมหนาว, อรวี สัจจานนท์
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา