คลัีงเก็บรายวัน: ตุลาคม 22, 2010

:: ลมฝนที่พาดผ่าน…บ้านฉัน/ Rainy Day ::
บ้านเรือนไทย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

“ผลัด’ขะม้า ถกขะเหมน เห็นแก้มก้น

เตรียมผจญ ฝนห่าใหญ่ ไม่สะพรั่น

เหน็บชายพก จกชายผ้า เข้าหากัน

ล้อมวงพลัน ปันสุรา ย้อมอารมณ์”

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา