คลัีงเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 20, 2010

" ตาม ใจ เธอ ตาม ใจ ฉัน "


"ตาม ใจ  เธอ ตาม ใจ ฉัน"

“ตาม ใจ เธอ ตาม ใจ ฉัน”

” ตามใจเธอ ทุ่มเทใจ ให้ทุกอย่าง
ยืนข้างข้าง นั่งนอนดู อยู่เสมอ
ตาม ใจ เธอ ตาม ใจ ฉัน ตาม ใจ เธอ
แต่ไม่เผลอ ขัดข้อง หมองใจใคร “
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา