คลัีงเก็บรายวัน: พฤศจิกายน 9, 2009

โฆษณาไทยประกันชีวิต Whatever will be will be


          
          
          
*Que sera, sera
                &nbsp
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด

          
          
          
Whatever will be, will be
  
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

          
          
          
The future’s not ours to see เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้

          
          
          
Que sera, sera
         
What will be, will be



ไฟล์อัลบั้ม

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา