คลัีงเก็บรายวัน: ตุลาคม 2, 2009

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย-เพลง เก็บไว้ในความทรงจำ#2(เจ็ดตุลา รำลึก)

สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ ทรงชม
“น้องโบว์” เป็นเด็กดี ช่วยชาติ


” **จะร้องเพลงนี้ อย่างนี้ ต่อไปให้รับให้รู้กันไว้ อีกนาน ส่งเสียง กู่ร้อง กึกก้อง กังวาน นาน แสน นาน …..”

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา