คลัีงเก็บรายวัน: กันยายน 13, 2009

ท่านจันทร์ กวี วิถีธรรม-สายศรัทธา


“บิณฑบาต – ศิลปะอันเป็นมงคลอันอุดม แห่งพระตถาคต”

ฉันใช่อยู่ โดดเดี่ยว คนเดียวดอก
มีสายหมอก แวดล้อม ทุกหย่อมย่าน
มีสายลม สายน้ำ ฉ่ำวิญญาณ
มีสายธาร ศรัทธา จากสาธุชน

🙏🐸❤️💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
https://wp.me/p3uK8h-3n

ท่านจันทร์, กวี วิถีธรรม,,สายศรัทธา
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา