เพลงพุทธคุณ-ปาน ธนพร แวกประยูร

เพลงพุทธคุณ-ปาน ธนพร แวกประยูร


แบกรับกรรมเพียงพอ แค่ชาตินี้
ได้จบที เพราะมีเส้นทางไว้
ให้ได้ โพล่งพลัน สู่การรับรู้ใหม่

พระผู้จอมธรรม ตถาคตพระองค์นั้น…

http://wp.me/p3uK8h-3q
เพลงพุทธคุณ, ปาน ธนพร แวกประยูร

ไม่สามารถเล่นวิดีโอนี้
ขออภัยในความไม่สะดวก
เพลงพุทธคุณ (ปาน ธนพร – ขับร้อง)


เพลงพุทธคุณ ปาน ธนพร ขับร้อง

เพลงพุทธคุณ

อัลบั้ม : เพลงพุทธคุณ
ศิลปิน : ปาน ธนพร แวกประยูร
ประพันธ์ : ศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ)
เรียบเรียงเสียงประสาน : อ๋อ ณธนา หลงบางพลี

งามรุ่งเรือง บรรเจิดจับตา ลึกซึ้งแปลก
เพียงแรก แลบันดาลปีติ เอ่อพ้นพรรณนา
เห็นลีลา พาใจให้เย็น ระงับนิ่ง
ทุกทุกสิ่ง รอบรายกลับกลาย ภิรมย์สิ้น

ความไร้มลทิน อันยากเปรียบปาน
ความสราญ วิมลแห่งผู้รู้
สุดแห่งยอดครู องค์สัพพัญญูเอก

ความซับซ้อน โอฬารที่มี ที่เป็นอยู่
ครวญคิดดู เหมือนไร้ผู้อาจ หยั่งรู้สิ้นแล้ว
แม้พบปราชญ์ผู้แพรว ปัญญา แสนเรืองรอง
ได้เรียนลอง ไตร่ตรองนานช้า รู้จำพ่าย

เพียงผู้ได้ เป็นนายแห่งปัญญา
จึงกาจกล้า ท่วงทันสัจจะนั้น
เลิศยิ่งสามัญ ปัญญาพระพุทธส่อง

กลางหนทางวิบาก ยังมีศาลาร่ม
ให้ชื่นชม ธาราแห่งความ การุณย์อันแท้
ซาบซึมแผ่ ผ่านใจอันร้อน ด้วยไฟใหญ่
ดับเชื้อไฟ ให้สิ้นสุดลง สิ้นทางต่อ

แบกรับกรรมเพียงพอ แค่ชาตินี้
ได้จบที เพราะมีเส้นทางไว้
ให้ได้ โพล่งพลัน สู่การรับรู้ใหม่

พระผู้จอมธรรม ตถาคตพระองค์นั้น…

เพลง “พุทธคุณ” นี้ ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธคุณ อันได้แก่
พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ…”ดังตฤณ”


รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

wannaprasart blog

2 thoughts on “เพลงพุทธคุณ-ปาน ธนพร แวกประยูร

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  แบกรับกรรมเพียงพอแค่ชาตินี้
  ได้จบทีเพราะมีเส้นทางไว้
  ให้ได้โพล่งพลันสู่การรับรู้ใหม่
  .
  พระผู้จอมธรรมตถาคตพระองค์นั้น

  http://wp.me/p3uK8h-3q

  Liked by 1 person

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  เพลงพุทธคุณ-ปาน ธนพร แวกประยูร
  เ พ ล ง พุ ท ธ คุ ณ
  ปาน ธนพร แวกประยูร
  .
  แบกรับกรรมเพียงพอ แค่ชาตินี้
  ได้จบที เพราะมีเส้นทางไว้
  ให้ได้ โพล่งพลัน สู่การรับรู้ใหม่
  .
  พระผู้จอมธรรม ตถาคตพระองค์นั้น…
  .
  http://wp.me/p3uK8h-3q
  เพลงพุทธคุณ, ปาน ธนพร แวกประยูร
  .

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.