คลัีงเก็บรายวัน: กันยายน 1, 2009

เพลงบินตามพ่อ

เพลงบินตามพ่อ


ลูกแร้งจะบินตามฝัน
โบยบินตามฝูงให้ทัน
จะยากเพียงใด…ฝ่าฟันเผชิญกับปัญหา
บินต่อไป…ให้สุดใจ

http://goo.gl/r9ltqp
บินตามพ่อ, แอน ทรายประกายแก้ว
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา