บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร

บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร


พันธมิตร จิตมั่น ใจ มุ่ง
ร่วมผดุง คนดี ศรี หล้า
ร่วมเผด็จ คนชั่ว ต่ำช้า
ร่วมกู้ ชาติกล้า ไม่กลัว

🙏🙏🐸💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
พ.กิ่งโพธิ์ (ท่านจันทร์)
https://wp.me/p3uK8h-3O

ท่านจันทร์

พั น ธ ะ แ ห่ ง มิ ต ร

พันธมิตร จิตมั่น ใจ มุ่ง
ร่วมผดุง คนดี ศรี หล้า
ร่วมเผด็จ คนชั่ว ต่ำช้า
ร่วมกู้ ชาติกล้า ไม่กลัว

เพื่อสาม สถาบัน มั่นคง
เพื่อธรรม ดำรง ถ้วนทั่ว
เพื่อคน พ้นเขลา-เมามัว
เพื่อข้าว ในครัว ยังมีกิน!

ผู้แต่ง
พ.กิ่งโพธิ์ (ท่านจันทร์)
วันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑
แรม ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ท่านจันทร์,พันธะแห่งมิตร

บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร

ท่านจันทร์,พันธะแห่งมิตร

บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร

สาธุ สาธุ สาธุ


…รู้สึก…อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน


…wannaprasart blog.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.